bitch you guessed it là gì

bitch you guessed it có nghĩa là

từ bài hát “U đoán nó” feat.2. chainz của og maco thuật ngữ “chó cái bạn đoán nó” khá nhiều một cách tự phụ để nói rằng bạn đúng.

ví dụ

Paul: “Bạn cao bao nhiêu?”
Tyrone: “Đoán.”
Paul: “idk 6 feet?”
Tyrone: “Chó cái bạn đoán”

bitch you guessed it có nghĩa là

1. Khi ai đó tiểu bangrõ ràng.
2. Tên của một bài hát.Nó thực sự ngu ngốc nhưng tốt cùng một lúc.

ví dụ

-jamie là một cái cuốc
-Bitch bạn đoán nó !!
Woo!
BẠN ĐÃ ĐÚNG.
-Light yagami, bạn là kira
-Bitch bạn đoán nó
Woo.
BẠN ĐÃ ĐÚNG!
-Justin Bieber là một fagot
-Bitch bạn đoán nó
Woo.
Bạn đã chết tiệt

Thuộc website Harveymomstudy.com

Xem thêm  Dòng điện là gì Vật lý 7

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.