big ol puss puss là gì

big ol puss puss có nghĩa là

Một người quá nhiều một con chó cái để làm bất cứ điều gì vui vẻ.Cũng có thể được mô tả là một chất béo CAT.

Ví dụ

Lucas không muốn nói dối cho bạn bè của mình tại tòa án, vì vậy họ không thương tiếc gọi anh ta là một ol puss puss.

Thuộc website Harveymomstudy.com

Xem thêm  Why is my Asus laptop not charging?

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.