big nigga chicken bucket là gì

bean bro là gì – Nghĩa của từ bean bro

bean bro có nghĩa làTừ đồng nghĩa với các từ: Bro, Broseph, anh chàng, homie, người đàn ông hoặc nigga. Được thành lập bởi Lâu đài Thad từ The Hinarious Triển …

Là gì
Nghĩa của từ
bean bro

Thuộc website harveymomstudy.com

Xem thêm:  Cho tam giác ABC vuông tại A, đường cao AH biết AC 20 cm BH 9 cm tính BC và AH

Related Posts