Biểu đồ nhiệt độ trung bình của Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh

18/06/2021 3,849

A. Nhiệt độ trung bình năm ở Thành phố Hồ Chí Minh cao hơn Hà Nội.

Nội dung bài viết

 • A. Nhiệt độ trung bình năm ở Thành phố Hồ Chí Minh cao hơn Hà Nội.
 • B. Chế độ mưa của Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh đều có sự phân mùa.
 • C. Sự phân mùa trong chế độ mưa của Hà Nội sâu sắc hơn Thành phố Hồ Chí Minh.
 • D. Hà Nội có biên độ nhiệt năm lớn, Thành phố Hồ Chí Minh có biên độ nhiệt năm nhỏ.
 • Dựa vào biểu đồ, dễ nhận thấy Chế độ mưa của Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh đều có sự phân mùa nhưng sự phân mùa trong chế độ mưa của Thành phố Hồ Chí Minh sâu sắc hơn Hà Nội, TP Hồ Chí Minh có các tháng lượng mưa xuống dưới 10mm trong khi Hà Nội mùa đông vẫn có mưa phùn nên mùa khô không sâu sắc như TP Hồ Chí Minh => Nhận xét “Sự phân mùa trong chế độ mưa của Hà Nội sâu sắc hơn Thành phố Hồ Chí Minh” là không đúng vì phát biểu ngược => Chọn đáp án C
 • CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ
 • Qua bảng số liệu, biểu đồ nhiệt độ và lượng mưa của Hà Nội và TP.Hồ Chí Minh, nhận xét và so sánh chế độ nhiệt, chế độ mưa của 2 địa điểm trên
 • Nêu đặc điểm thiên nhiên nổi bật của phần lãnh thổ phía Bắc và phần lãnh thổ phía Nam nước ta
 • Nêu khái quát sự phân hóa thiên nhiên theo Đông – Tây. Dẫn chứng về mối liên hệ chặt chẽ giữa đặc điểm thiên nhiên của vùng thềm lục địa, vùng đồng bằng ven biển và vùng đồi núi kề bên
 • Nguyên nhân nào tạo nên sự phân hóa thiên nhiên theo độ cao? Sự phân hóa theo độ cao ở nước ta biểu hiện rõ ở các thành phần tự nhiên nào?
 • Dựa vào hình 12 và các kiến thức đã học, hãy xác định phạm vi 3 miền địa lí tự nhiên và đặc trưng cơ bản của mỗi miền về địa hình, khí hậu.
 • Hãy lập bảng nêu các thế mạnh về tài nguyên và hạn chế đối với phát triển kinh tế – xã hội của mỗi miền
 • Trả lời câu hỏi mục 2 trang 186 SGK Địa lí 12
 • Giải bài 1 phần câu hỏi và bài tập trang 32 SGK Địa lí 12
 • Đồng bằng sông Hồng và Đồng bằng sông Cửu Long có những điểm gì giống nhau và khác nhau về điều kiện hình thành, đặc điểm địa hình và đất ?
 • Sự chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo ngành ở Đồng bằng sông Hồng diễn ra như thế nào? Nêu những định hướng chính trong tương lai.
 • Video liên quan
Xem thêm  Bình giảng khổ 4, 5 mùa xuân nho nhỏ

B. Chế độ mưa của Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh đều có sự phân mùa.

C. Sự phân mùa trong chế độ mưa của Hà Nội sâu sắc hơn Thành phố Hồ Chí Minh.

Đáp án chính xác

D. Hà Nội có biên độ nhiệt năm lớn, Thành phố Hồ Chí Minh có biên độ nhiệt năm nhỏ.

Dựa vào biểu đồ, dễ nhận thấy Chế độ mưa của Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh đều có sự phân mùa nhưng sự phân mùa trong chế độ mưa của Thành phố Hồ Chí Minh sâu sắc hơn Hà Nội, TP Hồ Chí Minh có các tháng lượng mưa xuống dưới 10mm trong khi Hà Nội mùa đông vẫn có mưa phùn nên mùa khô không sâu sắc như TP Hồ Chí Minh => Nhận xét “Sự phân mùa trong chế độ mưa của Hà Nội sâu sắc hơn Thành phố Hồ Chí Minh” là không đúng vì phát biểu ngược => Chọn đáp án C

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Đặc điểm nào sau đây không đúng với dân cư Hoa Kì?

Xem đáp án » 18/06/2021 32,248

Điểm giống nhau của địa hình vùng núi Đông Bắc và vùng núi Trường Sơn Bắc là

Xem đáp án » 18/06/2021 4,979

Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 12, cho biết các vườn quốc gia nào sau đây được sắp xếp theo chiều từ Bắc xuống Nam ở miền Nam Trung Bộ và Nam Bộ?

Xem đáp án » 18/06/2021 2,648

Phát biểu nào sau đây không đúng với ảnh hưởng của Biển Đông đến thiên nhiên nước ta?

Xem đáp án » 18/06/2021 1,930

Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 9, cho biết vùng khí hậu nào sau đây ở nước ta có biên độ nhiệt trung bình năm cao nhất?

Xem thêm  Bao nhiêu calo trong 1 bát gạo lứt?

Xem đáp án » 18/06/2021 1,632

Đặc điểm nào sau đây không đúng với khí hậu của phần lãnh thổ phía Nam nước ta?

Xem đáp án » 18/06/2021 1,044

Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 13 và 14, cho biết núi nào sau đây cao nhất ở miền Bắc và Đông Bắc Bắc Bộ?

Xem đáp án » 18/06/2021 927

Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 9, cho biết địa điểm nào sau đây ở nước ta có mùa mưa vào thu đông?

Xem đáp án » 18/06/2021 910

Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 10, cho biết hồ Dầu Tiếng ở nước ta nằm trên sông nào sau đây?

Xem đáp án » 18/06/2021 783

Ý nào sau đây không đúng với tác động của Tín phong bán cầu Bắc trong mùa đông ở nước ta?

Xem đáp án » 18/06/2021 708

Cho bảng số liệu:

Tỉ suất gia tăng dân số tự nhiên trung bình của thế giới và các nhóm nước từ 1960 đến 2005

(Đơn vị: %)

Nhận xét nào sau đây không đúng về tỉ suất gia tăng dân số tự nhiên trung bình của thế giới và các nhóm nước từ 1960 đến 2005?

Xem đáp án » 18/06/2021 665

Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 11, cho biết đất feralit trên đá vôi tập trung nhiều nhất

vùng nào sau đây của nước ta?

Xem đáp án » 18/06/2021 655

Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 8, cho biết vùng nào sau đây tập trung nhiều boxit nhất nước ta?

Xem đáp án » 18/06/2021 621

Ở nước ta, đặc điểm nào sau đây không phải là thế mạnh của khu vực đồng bằng?

Xem đáp án » 18/06/2021 506

Biểu hiện tính chất nhiệt đới của khí hậu nước ta là

Xem đáp án » 18/06/2021 456

Dựa vào biểu đồ đã cho, nhận xét thấy

Nhiệt độ trung bình năm của Hà Nội và TP. Hồ Chí Minh đều lớn hơn 200C

=>A đúng

Nhiệt độ trung bình năm của Hà Nội nhỏ hơn TP Hồ Chí Minh =>B đúng

Biên độ nhiệt của Hà Nội (12,50C) lớn hơn nhiều TP Hồ Chí Minh (3,20C)

=>C đúng

TP Hồ Chí Minh nóng quanh năm, nhiệt độ luôn trên 250C

=>nhận xét Hà Nội và TP Hồ Chí Minh đều có mùa đông lạnh kéo dài 2 tháng là không đúng

=> Chọn đáp án D

Đáp án C

Phương pháp giải: Nhận xét biểu đồ.

Giải chi tiết: 

TP Hồ Chí Minh nhiệt độ tất cả các tháng đều trên 20oC -> TP Hồ Chí Minh không có mùa đông lạnh kéo dài 2 tháng. ->C không đúng.

Qua bảng số liệu, biểu đồ nhiệt độ và lượng mưa của Hà Nội và TP.Hồ Chí Minh, nhận xét và so sánh chế độ nhiệt, chế độ mưa của 2 địa điểm trên

Đề bài

Qua bảng số liệu, biểu đồ nhiệt độ và lượng mưa của Hà Nội và TP.Hồ Chí Minh, nhận xét và so sánh chế độ nhiệt, chế độ mưa của hai địa điểm trên?

Phương pháp giải – Xem chi tiết

Vận dụng kĩ năng nhận xét biểuđồ, bảng số liệuđể nhận xét

Chếđộ nhiệt: nhiệtđộ trung bình năm, Max, Min, biênđộ nhiệt

Chếđộ mưa: Tổng lượng mưa, tháng mưa nhiều nhất -ít nhất; mùa mưa, mùa khô

Lời giải chi tiết

a) Giống nhau:

– Chế độ nhiệt:

+ Cả hai địa điểm đều có nhiệt độ TB năm cao trên 23oC.

Xem thêm  How do you show more than 8 lines in a data validation list in Excel?

+ Nhiệt độ tháng nóng nhất cao bằng nhau (28,9oC).

+ Nhiệt độ tối cao tuyệt đối đều trên 400C.

– Chế độ mưa:

+ Tổng lượng mưa trong năm đều lớn.

+ Mùa mưa đều kéo dài từ tháng V đến tháng X và mùa khô từ tháng XI đến tháng VI.

+ Có chế độ mưa theo mùa, mùa khô mưa ít, lượng mưa chủ yếu tập trung vào mùa mưa (chiếm hơn 80% lượng mưa cả năm).

b) Khác nhau:

– Chế độ nhiệt:

+ Hà Nội có nhiệt độ trung bình năm thấp hơn TP.Hồ Chí Minh (23,5oC < 27,1oC).

+ Nhiệt độ tháng lạnh nhất của Hà Nội vào tháng I thấp hơn TP Hồ Chí Minh vào tháng XII (16,4oC < 25,8oC).

+ Nhiệt đô tháng nóng nhât của Hà Nội vào tháng VII, còn TP Hồ Chí Minh vào tháng IV.

+ Biên độ nhiệt trung bình năm của Hà Nội (12,5oC) cao hơn TP.Hồ Chí Minh (3,1oC).

– Chế độ mưa:

+ Tổng lượng mưa ở TP. Hồ Chí Minh cao hơn Hà Nội.

+ Mùa mưa: lượng mưa trong các tháng này ở TP.Hồ Chí Minh hầu hết cao hơn Hà Nội (trừ tháng VIII).

+ Mùa khô: Ở các tháng XI, XII, TP.Hồ Chí Minh có lượng mưa cao hơn, nhưng ở các tháng I, II, III, IV, TP.Hồ Chí Minh có lượng mưa thấp hơn Hà Nội.

Loigiaihay.com

 • Nêu đặc điểm thiên nhiên nổi bật của phần lãnh thổ phía Bắc và phần lãnh thổ phía Nam nước ta

  Giải bài tập Bài 2 trang 50 SGK Địa lí 12

 • Nêu khái quát sự phân hóa thiên nhiên theo Đông – Tây. Dẫn chứng về mối liên hệ chặt chẽ giữa đặc điểm thiên nhiên của vùng thềm lục địa, vùng đồng bằng ven biển và vùng đồi núi kề bên

  Giải bài tập Bài 3 trang 50 SGK Địa lí 12

 • Nguyên nhân nào tạo nên sự phân hóa thiên nhiên theo độ cao? Sự phân hóa theo độ cao ở nước ta biểu hiện rõ ở các thành phần tự nhiên nào?

  Giải bài tập câu hỏi thảo luận trang 51 SGK Địa lí 12

 • Dựa vào hình 12 và các kiến thức đã học, hãy xác định phạm vi 3 miền địa lí tự nhiên và đặc trưng cơ bản của mỗi miền về địa hình, khí hậu.

  Giải bài tập câu hỏi thảo luận trang 52 SGK Địa lí 12

 • Hãy lập bảng nêu các thế mạnh về tài nguyên và hạn chế đối với phát triển kinh tế – xã hội của mỗi miền

  Giải bài tập câu hỏi thảo luận trang 55 SGK Địa lí 12

 • Trả lời câu hỏi mục 2 trang 186 SGK Địa lí 12

  1. Tài nguyên đất ở Đồng bằng sông Cửu Long có thuận lợi và khó khăn như thế nào đối với việc phát triển nông nghiệp?
  2. Tại sao Đồng bằng sông Cửu Long là vựa lúa lớn nhất cả nước?

 • Giải bài 1 phần câu hỏi và bài tập trang 32 SGK Địa lí 12

  Nêu các đặc điểm chung của địa hình Việt Nam.

 • Đồng bằng sông Hồng và Đồng bằng sông Cửu Long có những điểm gì giống nhau và khác nhau về điều kiện hình thành, đặc điểm địa hình và đất ?

  Đồng bằng sông Hồng và đồng bằng sông Cửu Long có những điểm gì giống nhau và khác nhau về điều kiện hình thành, đặc điểm địa hình và đất?

 • Sự chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo ngành ở Đồng bằng sông Hồng diễn ra như thế nào? Nêu những định hướng chính trong tương lai.

  Giải bài tập Bài 3 trang 153 SGK Địa lí 12

Thuộc website Harveymomstudy.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.