Biện pháp nào sau đây được sử dụng để chống xói mòn đất ở vùng đồi núi nước ta

Những câu hỏi liên quan

Cần thực hiện biện pháp nào về mặt kĩ thuật canh tác để chống xói mòn trên đất dốc ở vùng đồi núi?

A. Ngăn chặn nạn du canh, du cư

C. Trồng cây theo băng

Cần thực hiện biện pháp nào về mặt kĩ thuật canh tác để chống xói mòn trên đất dốc ở vùng đồi núi?

A. Ngăn chặn nạn du canh, du cư.

B. Áp dụng biện pháp nông – lâm kết hợp.

C. Trồng cây theo băng.

D. Bảo vệ rừng và đất rừng.

Cần thực hiện biện pháp nào về mặt kĩ thuật canh tác sau đây để chống xói mòn trên đất dốc ở vùng đồi núi?

B. Áp dụng biện pháp nông lâm kết hợp

C. Trồng trọt theo đường bình độ

D. Bảo vệ rừng và đất rừng

Câu 13: Biện pháp cải tạo bón vôi được áp dụng cho loại đất nào?

A. Đất đồi dốc

B. Đất chua

C. Đất phèn

D. Đất mặn

Câu 14: Đối với đất xám bạc màu, chúng ta cần sử dụng biện pháp nào để cải tạo đất?

A. Bón vôi

B. Làm ruộng bậc thang

C. Cày nông, bừa sục, giữ nước liên tục, thay nước thường xuyên

D. Cày sâu, bừa kĩ; kết hợp bón phân hữu cơ

Câu 15Mục đích của biện pháp làm ruộng bậc thang:

A. Rửa phèn

B. Giảm độ chua của đất

C. Hạn chế xói mòn

D. Tăng bề dày lớp đất trồng

Câu 16: Nhóm phân nào sau đây thuộc nhóm phân hữu cơ?

A. Đạm, kali, vôi

B. Phân xanh, phân chuồng, phân rác

C. Phân xanh, phân kali

D. Phân chuồng, kali

Xem thêm:  Hướng dẫn dùng stri gs trong PHP

Câu 17: Các loại phân sau đây, loại nào là phân hóa học?

A. Phân bắc

B. Phân vi lượng

C. Phân chuồng

D. Phân bón chứa vi sinh vật chuyển hóa đạm

Câu 18: Phân bón có tác dụng gì?

A. Tăng năng suất

B. Tăng chất lượng, tăng năng suất, tăng độ phì nhiêu cho đất

C. Tăng chất lượng, tăng các vụ gieo trồng trong năm

D. Đáp án khác

Biện pháp hạn chế xói mòn đất ở đồi núi nước ta là:

A. Bón phân thích hợp

B. Đẩy mạnh thâm canh

C. Làm ruộng bậc thang

D. Tiến hành tăng vụ

Để hạn chế xói mòn trên đất dốc ở vùng đồi núi nước ta, cần

A. có kế hoạch mở rộng đất nông nghiệp.

B. thực hiện thâm canh, nâng cao hiệu quả sử dụng đất.

C. áp dụng tổng thể các biện pháp thủy lợi, canh tác hợp lí trên đất dốc.

D. tổ chức định canh, định cư cho dân cư miền núi.

Đáp án B

Biện pháp Bón nhiều phân hóa học kém hiệu quả khi sử dụng để chống xói mòn đất ở vùng đồi núi nước ta

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Nội dung bài viết

Câu hỏi

Nhận biết

Để hạn chế xói mòn trên đất dốc tại vùng đồi núi nước ta, cần thực hiện biện pháp nào sau đây?

A.

Chống bạc màu, nhiễm mặn.             

B.

 Thâm canh, nâng cao hiệu quả sử dụng đất.

C.

Làm ruộng bậc thang, trồng cây theo băng.    

D.

Bón phân, cải tạo đất nông nghiệp.

Tải trọn bộ tài liệu tự học tại đây

Toán 12

Ngữ văn 12

Tiếng Anh 12

Vật lý 12

Hoá học 12

Sinh học 12

Lịch sử 12

Địa lý 12

GDCD 12

Công nghệ 12

Tin học 12

Cộng đồng

Hỏi đáp lớp 12

Tư liệu lớp 12

Xem nhiều nhất tuần

Biện pháp nào kém hiệu quả khi sử dụng để chống xói mòn đất ở vùng đồi núi nước ta?

A. Đào hố vẩy cá

B.Bón nhiều phân hóa học

C. Trồng rừng

D.Làm ruộng bậc thang

05/03/2022 3,523

A. Trồng cây gây rừng và làm ruộng bậc thang.

B. Trồng cây theo băng và làm ruộng bậc thang.

C. Đào hố vẩy cá, phủ xanh đất trống đồi núi trọc.

D. Áp dụng tổng thể các biện pháp thủy lợi, canh tác.

Đáp án chính xác

Đáp án: D
Giải pháp chống xói mòn trên đất dốc ở vùng đồi núi là áp dụng tổng thể các biện pháp thủy lợi, canh tác như làm ruộng bậc thang, cải tạo đất hoang, đồi núi trọc bằng các biện pháp nông – lâm kết hợp.

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Phát biểu nào sau đây không đúng với tài nguyên rừng của nước ta ?

Xem thêm:  Khu vực có mạng lưới sông ngòi dày đặc nhiều sông lớn nước lớn theo mùa là

Xem đáp án » 05/03/2022 2,031

Để hạn chế xói mòn trên đất dốc ở vùng đồi núi cần thực hiện biện pháp kỹ thuật canh tác nào sau đây?

Xem đáp án » 05/03/2022 1,882

Phát biểu nào sau đây không đúng với hiện trạng sử dụng tài nguyên đất của nước ta?

Xem đáp án » 05/03/2022 884

Diện tích rừng nước ta bị thu hẹp chủ yếu do

Xem đáp án » 05/03/2022 835

Để chống xói mòn trên đất dốc ở vùng đồi núi, về mặt kĩ thuật canh tác cần thực hiện biện pháp

Xem đáp án » 05/03/2022 667

Theo mục đích sử dụng, rừng được chia thành

Xem đáp án » 05/03/2022 421

Giải pháp quan trọng nhất để sử dụng hiệu quả đất nông nghiệp ở vùng đồng bằng nước ta là

Xem đáp án » 05/03/2022 109

Biện pháp nhằm bảo vệ và phát triển rừng phòng hộ ở nước ta là

Xem đáp án » 05/03/2022 107

Hậu quả của ô nhiễm môi trường nước, nhất là ở vùng cửa sông, ven biển là

Xem đáp án » 05/03/2022 89

Biện pháp để bảo vệ tài nguyên đất nông nghiệp ở vùng đồng bằng là

Xem đáp án » 05/03/2022 61

Nguyên nhân chủ yếu làm cho diện tích rừng nước ta suy giảm nhanh là do

Xem đáp án » 05/03/2022 32

Thuộc website harveymomstudy.com

Related Posts