Báo cáo kết quả học tập của lớp

Hãy viết một bản báo cáo gửi cô giáo chủ nhiệm để báo cáo tình hình học tập, sinh hoạt của lớp em là đề bài quen thuộc đối với các em học sinh nhằm rèn luyện kĩ năng viết văn. Mời các bạn tham khảo.

Bạn đang xem: Viết văn bản báo cáo về tình hình học tập của lớp

1. Viết văn bản báo cáo về kết quả học tập của lớp số 1

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG THÁNG 3,
LỚP ………. TRƯỜNG TIỂU HỌC …………..

Kính gửi: Giáo viên chủ nhiệm lớp ………..

Em tên là: ……….., lớp trưởng lớp ……….. Em xin thay mặt học sinh lớp ………., báo cáo hoạt động của lớp trong tháng 3 vừa qua.

1) Học tập:

– Tất cả các bạn trong lớp đều học bài và làm bài đầy đủ trước khi đến lớp.

– 100% các bạn tham gia truy bài đầu giờ nghiêm túc, có hiệu quả.

– 100% các bạn làm bài kiểm tra nghiêm túc, không quay cóp.

2) Chuyên cần:

– Vắng có phép: 2 buổi.

– Vắng không phép: 1 buổi.

– Đi học trễ: không có.

3) Kỉ luật:

– 100% các bạn thực hiện đúng nội quy nhà trường, không có bạn nào vi phạm kỉ luật.

4) Lao động:

– Các tổ hoàn thành tốt việc trực nhật.

– Tổ 4 trồng hoa và dọn vệ sinh sân sau (tình nguyện) rất tốt.

5) Các công tác khác:

– Lớp đóng góp giấy vụn và đồ cũ để thực hiện kế hoạch nhỏ đạt 100%.

6) Khen thưởng:

a. Tuyên dương các bạn đạt nhiều điểm 10: ……………

Xem thêm: Em hãy đóng vai trò chi đội trưởng, báo cáo với thầy (cô) Tổng phụ trách kết quả tháng thi đua “Xây dựng Đội vững mạnh”.

b. Tổ lao động tốt: tổ 4, tổ 2.

Trên đây là những hoạt động của lớp trong tháng vừa qua.

Thay mặt lớp ……….

2. Viết văn bản báo cáo về kết quả học tập của lớp số 2

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

… ngày ….tháng ….năm ….

BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA TỔ 1 LỚP …….

Kính gửi: Cô giáo (thầy giáo) chủ nhiệm lớp ……..

Chúng em xin báo cáo hoạt động của tổ 1 trong tháng 12 vừa qua như sau:

1. Về hoạt động học tập:

– Cả tổ gồm 8 bạn đều đi học chuyên cần, đúng giờ. Thực hiện tốt nề nếp truy bài cho nhau trước giờ vào học 15 phút không bạn nào vi phạm.

– Học bài và làm bài tập về nhà đầy đủ, nghiêm túc.

– Có ý thức phát biểu xây dựng bài. Trong tháng có 124 ý kiến phát biểu. Nhiều nhất là bạn Phương Linh 20 ý kiến.

– Kết quả: có 12 điểm 10, 10 điểm 9, 11 điểm 7, 8, 4 điểm

– Không có điểm yếu.

2. Về lao động:

Có 1 buổi lao động vệ sinh trường lớp. Tất cả đều chấp nhận tốt tự phân công và hoàn thành được công việc được giao.

Xem thêm  Spare a minute là gì

Qua tổng kết, chúng em đề nghị cô (thầy) chủ nhiệm biểu dương nhóm và cá nhân sau:

1- Tập thể: Nhóm 2

2- Cá nhân: ……..

3. Viết văn bản báo cáo về kết quả học tập của lớp số 3

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc.

……… ngày ….tháng ….năm ……

BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA TỔ 3 LỚP 3

Kính gửi: Cô giáo (thầy giáo) chủ nhiệm lớp…….

Chúng em xin tổng hợp các hoạt động của tổ trong tháng và báo cáo với cô giáo (thầy giáo) chủ nhiệm những nội dung chính sau đây:

1- Về học tập:

– Nhìn chung tháng qua cả tổ đi học chuyên cần, đúng giờ. (Chỉ có 1 trường hợp bị bệnh có giấy xin phép).

– Thực hiện nội quy học tập nghiêm túc: học thuộc bài, làm bài tập đầy đủ.

– Có ý thức tốt trong phát biểu xây dựng bài.

* Kết quả: 22 điểm giỏi, 18 điểm khá, không có điểm trung bình yếu kém. Tiêu biểu trong học tập của tổ có bạn Diễm Mi đạt 4 điểm 10.

2- Về lao động:

Có một buổi tham gia làm vệ sinh trường lớp: tổ tham gia đầy đủ nhiệt tình.

Qua tổng hợp tình hình, tổ thống nhất đề nghị biểu dương:

– Nhóm 2, nhóm 3

Mời các bạn tham khảo thêm các thông tin hữu ích khác trên chuyên mục Văn học – Tài liệu của LuatTreEm.

Đăng bởi: Blog LuatTreEm

Chuyên mục: Giáo dục

Viết tường trình cho cô giáo chủ nhiệm để tường trình về tình hình học tập và sinh hoạt của lớp. Đây là một dạng đề khá hay để các em rèn luyện kỹ năng làm văn. Xin vui lòng tham khảo.

1. Tạo báo cáo kết quả học tập Lớp 1

nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa việt nam

Độc lập-Tự do-Hạnh phúc

Báo cáo hoạt động tháng 3,
lớp ………. trường tiểu học …………..

Đ / c: Giáo viên chủ nhiệm lớp ………… ..

tên tôi là…………. , Lớp trưởng ………… .. Em xin thay mặt các bạn học trò lớp …………. , Báo cáo hoạt động của lớp trong 3 tháng gần nhất.

1) Học tập:

– Tất cả học viên trong lớp đều học và hoàn thành đầy đủ các bài tập trước lúc tới lớp.

-100% học viên trong giờ đọc trước nhất nghiêm túc và hiệu quả.

-Các bạn làm bài thi nghiêm túc 100%, vui lòng ko sao chép.

2) Tham dự:

– Vắng mặt có phép: 2 buổi.

– Vắng mặt ko phép: 1 buổi.

– Muộn: Không có.

3) Kỷ luật:

– 100% học trò chấp hành nghiêm nội quy nhà trường, ko có em vi phạm kỉ luật.

4) Nhân công:

-Nhóm đã hoàn thành tốt công việc hàng ngày của mình.

– Nhóm 4 trồng hoa và dọn sân sau (xung phong).

5) Các nhiệm vụ khác:

– Các lớp hỗ trợ giấy vụn, bàn ghế cũ thực hiện kế hoạch nhỏ tỉ lệ 100%.

6) Phần thưởng:

Một. Tôi khen bạn đạt nhiều điểm 10: …………

xem tiếp theo: Cần làm tổ trưởng chuyên môn và báo cáo kết quả Tháng thi đua “Xây dựng Đội vững mạnh” với thầy (cô) giáo.

b. Nhóm lao động giỏi: Nhóm 4, Nhóm 2.

Đây là hoạt động của tháng trước.

Thay mặt lớp ………….

2. Lập báo cáo kết quả học tập của Lớp 2

nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa việt nam

Xem thêm  Các kỹ năng tư vấn hướng nghiệp cho học sinh trung học phổ thông

Độc lập-Tự do-Hạnh phúc

… tháng ngày năm …

Báo cáo hoạt động Đội 1 lớp …….

Kính gửi: Thầy (cô) lớp …… ..

Tôi xin báo cáo hoạt động của Nhóm 1 trong 12 tháng qua như sau.

1. Về hoạt động học:

– Toàn thể nhóm 8 bạn tích cực đi học đúng giờ. Trước giờ học mười lăm phút, chúng tôi thực hiện kỉ luật theo dõi bài của nhau ko vi phạm.

– Học bài và làm bài nghiêm túc.

-Có ý thức phát biểu xây dựng. Trong tháng đó, có 124 bình luận. Tốt nhất, Phương Linh có 20 bình luận.

– Kết quả: 12 điểm 10, 10 điểm 9, 11 điểm 7, 8, 4 điểm

-Không có điểm yếu.

2. Về lao động:

Có một buổi học thu dọn. Tất cả đều chấp nhận tự uỷ thác và hoàn thành tốt công việc được giao.

Sau lúc tổng kết, tôi yêu cầu Chủ tịch biểu dương các tập thể và tư nhân sau:

1-Bộ: ​​Nhóm 2

2-Tư nhân: …… ..

3. Lập báo cáo kết quả học tập của Lớp 3

nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa việt nam
Độc lập-Tự do-Hạnh phúc.

……… Ngày tháng năm ……

Báo cáo hoạt động Lớp 3 Lớp 3

Kính gửi: Thầy (cô) lớp …….

Em xin tổng kết hoạt động của tổ tháng này và báo cáo những nội dung chính sau đây với thầy (cô) chủ nhiệm.

1-Về học tập:

– Nhìn chung tháng vừa qua toàn đội tích cực đi học đúng giờ. (Chỉ một bệnh nhân được phép.)

-Thực hiện đúng nội quy học tập. Ghi nhớ các bài học và làm đầy đủ các bài tập.

-Có ý thức xây dựng bài phát biểu.

* Kết quả: 22 điểm khá, 18 điểm khá, ko có điểm yếu trung bình. Thông thường, trong một cuộc khảo sát nhóm, có DiemMi được 4/10 điểm.

2-Về lao động:

Có một buổi tổng vệ sinh lớp. Toàn đội tận tình tham gia.

Qua tóm tắt tình hình, nhóm nhất trí yêu cầu biểu dương:

– Nhóm 2, Nhóm 3

Xem thêm các thông tin hữu ích khác tại mục Tài liệu-Thư mục của BigDataVN.

Viết văn bản báo cáo về tình hình học tập của lớp

[rule_3_plain]

Hãy viết một bản báo cáo gửi cô giáo chủ nhiệm để báo cáo tình hình học tập, sinh hoạt của lớp em là đề bài thân thuộc đối với các em học trò nhằm rèn luyện kỹ năng viết văn. Mời các bạn tham khảo. 1. Viết văn bản báo cáo về kết quả học tập của lớp số 1 CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG THÁNG 3,LỚP ………. TRƯỜNG TIỂU HỌC ………….. Kính gửi: Giáo viên chủ nhiệm lớp ……….. Em tên là: ……….., lớp trưởng lớp ……….. Em xin thay mặt học trò lớp ………., báo cáo hoạt động của lớp trong tháng 3 vừa qua. 1) Học tập: – Tất cả các bạn trong lớp đều học bài và làm bài đầy đủ trước lúc tới lớp. – 100% các bạn tham gia truy bài đầu giờ nghiêm túc, có hiệu quả. – 100% các bạn làm bài rà soát nghiêm túc, ko quay cóp. 2) Chuyên cần: – Vắng có phép: 2 buổi. – Vắng ko phép: 1 buổi. – Đi học trễ: ko có. 3) Kỉ luật: – 100% các bạn thực hiện đúng nội quy nhà trường, ko có bạn nào vi phạm kỉ luật. 4) Lao động: – Các tổ hoàn thành tốt việc trực nhật. – Tổ 4 trồng hoa và dọn vệ sinh sân sau (tự nguyện) rất tốt. 5) Các công việc khác: – Lớp đóng góp giấy vụn và đồ cũ để thực hiện kế hoạch nhỏ đạt 100%. 6) Khen thưởng: a. Tuyên dương các bạn đạt nhiều điểm 10: …………… Xem thêm: Em hãy vào vai trò chi đội trưởng, báo cáo với thầy (cô) Tổng phụ trách kết quả tháng thi đua “Xây dựng Đội vững mạnh”. b. Tổ lao động tốt: tổ 4, tổ 2. Trên đây là những hoạt động của lớp trong tháng vừa qua.

Xem thêm  the giraffe là gì - Nghĩa của từ the giraffe

Thay mặt lớp ……….

Ký tên

2. Viết văn bản báo cáo về kết quả học tập của lớp số 2 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc … ngày ….tháng ….năm …. BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA TỔ 1 LỚP ……. Kính gửi: Cô giáo (thầy giáo) chủ nhiệm lớp …….. Chúng em xin báo cáo hoạt động của tổ 1 trong tháng 12 vừa qua như sau: 1. Về hoạt động học tập: – Cả tổ gồm 8 bạn đều đi học chuyên cần, đúng giờ. Thực hiện tốt nền nếp truy bài cho nhau trước giờ vào học 15 phút ko bạn nào vi phạm. – Học bài và làm bài tập về nhà đầy đủ, nghiêm túc. – Có ý thức phát biểu xây dựng bài. Trong tháng có 124 ý kiến phát biểu. Nhiều nhất là bạn Phương Linh 20 ý kiến. – Kết quả: có 12 điểm 10, 10 điểm 9, 11 điểm 7, 8, 4 điểm – Không có điểm yếu. 2. Về lao động: Có 1 buổi lao động vệ sinh trường lớp. Tất cả đều chấp nhận tốt tự phân công và hoàn thành được công việc được giao. Qua tổng kết, chúng em yêu cầu cô (thầy) chủ nhiệm biểu dương nhóm và tư nhân sau: 1- Tập thể: Nhóm 2

2- Tư nhân: ……..

Tổ trưởng
(Kí tên)

3. Viết văn bản báo cáo về kết quả học tập của lớp số 3 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập – Tự do – Hạnh phúc. ……… ngày ….tháng ….năm …… BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA TỔ 3 LỚP 3 Kính gửi: Cô giáo (thầy giáo) chủ nhiệm lớp……. Chúng em xin tổng hợp các hoạt động của tổ trong tháng và báo cáo với cô giáo (thầy giáo) chủ nhiệm những nội dung chính sau đây: 1- Về học tập: – Nhìn chung tháng qua cả tổ đi học chuyên cần, đúng giờ. (Chỉ có 1 trường hợp bị bệnh có giấy xin phép). – Thực hiện nội quy học tập nghiêm túc: học thuộc bài, làm bài tập đầy đủ. – Có ý thức tốt trong phát biểu xây dựng bài. * Kết quả: 22 điểm giỏi, 18 điểm khá, ko có điểm trung bình yếu kém. Tiêu biểu trong học tập của tổ có bạn Diễm Mi đạt 4 điểm 10. 2- Về lao động: Có một buổi tham gia làm vệ sinh trường lớp: tổ tham gia đầy đủ tận tình. Qua tổng hợp tình hình, tổ thống nhất yêu cầu biểu dương:

– Nhóm 2, nhóm 3

Tổ trưởng
(Kí tên)

Mời các bạn tham khảo thêm các thông tin hữu ích khác trên phân mục Văn học – Tài liệu của Thư Viện Hỏi Đáp VN.

[rule_2_plain]

#Viết #văn #bản #báo #cáo #về #tình #hình #học #tập #của #lớp

  • Tổng hợp: Thư Viện Hỏi Đáp
  • Nguồn: https://bigdata-vn.com/viet-van-ban-bao-cao-ve-tinh-hinh-hoc-tap-cua-lop/

Thuộc website Harveymomstudy.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.