Bài học kinh nghiệm về cách đánh giặc của dân tộc ta trong cuộc kháng chiến chống quân Mông Cổ

Answers ( )

 1. – Triều đình và nhân dân đoàn kết một lòng.

  – Nghệ thuật quân sự tài tình, lấy yếu chống mạnh, lấy ít địch nhiều: “Nếu có giặc ngoài đến, phải liều chết mà đánh, nếu sức không địch nổi thì cho phép lẩn tránh tránh vào rừng, không được đầu hàng”.

 2. Trong cuộc kháng chiến chống quân Mông Cổ lần thứ nhất:

  +Nhà Trần cho lui quân về trước để bảo toàn lực lượng.

  +Nhân dân thành Thăng Long 3 lần làm theo lệnh triều đình thực hiện kế hoạch vườn không nhà trống để đánh giặc.

  =Chọn thời cơ phản công thích hợp để đẩy lùi quân giặc trong cả ba lần kháng chiến chống quân Mông Cổ xâm lược

Cách đánh giặc của nhà Trần trong cuộc kháng chiến lần thứ ba có gì giống và khác so với lần thứ hai ?

Đề bài

Cách đánh giặc của nhà Trần trong cuộc kháng chiến lần thứ ba có gì giống và khác so với lần thứ hai?

Video hướng dẫn giải

Phương pháp giải – Xem chi tiết

Lời giải chi tiết

* Giống nhau:

– Cả hai lần nhà Trần đều huy động nhân dân thực hiện kế sách “vườn không nhà trống”.

– Khi thế giặc mạnh, chủ động rút lui để bảo toàn lực lượng và chuẩn bị cho trận chiến chiến lược.

* Khác nhau:

– Trong lần 3, nhà Trần chủ động mai phục và tiêu diệt đoàn thuyền chở quân lương của giặc, đẩy chúng lâm vào tình thế khó khăn, thiếu thốn.

– Chủ động xây dựng trận địa mai phục trên sông Bạch Đằng, tiêu diệt gọn lực lượng quân giặc, kết thúc thắng lợi cuộc kháng chiến.

Loigiaihay.com

 • Tắt diễn biến cuộc kháng chiến lần thứ ba chống quân Nguyên.

  Đứng trước nguy cơ bị xâm lược, nhà Trần khẩn trương chuẩn bị kháng chiến, tăng cường quân số ở những nơi hiểm yếu, nhất là vùng biên giới và vùng biển.

 • Hãy nêu một số dẫn chứng về việc nhà Nguyên chuẩn bị xâm lược Đại Việt lần thứ ba.

  Hai lần xâm lược Đại Việt đều bị thất bại, vua Nguyên càng tức giận nên quyết tâm đánh Đại Việt lần thứ ba để trả thù.

 • Hãy cho biết cách đánh quân Nguyên của nhà Trần trong cuộc kháng chiến lần thứ hai.

  khi quân Nguyên hùng mạnh mới tấn công xâm lược nước ta, thì nhà Trần đã thực hiện các chủ trương kế sách gì và khi thời cơ đến,

 • Việc nhà Trần chuẩn bị chống quân xâm lược đã có tác dụng như thế nào đối với cuộc kháng chiến ?

  Trước mỗi lần kháng chiến và phân tích tác dụng của từng lĩnh vực được chuẩn bị chu đáo với tăng cường tiềm lực cho nhân dân kháng chiến

 • Hốt Tất Liệt chủ trương xâm lược Cham-pa và Đại Việt nhằm mục đích gì ? Tại sao quân Nguyên đánh Cham-pa trước khi đánh Đai Viêt ?

  Năm 1279, nước Nam Tống bị tiêu diệt, Trung Quốc hoàn toàn bị Mông cổ thống trị. Vua Nguyên là Hốt Tất Liệt ráo riết thực hiện âm mưu xâm lược Cham-pa và Dại Việt

Thuộc website Harveymomstudy.com

Xem thêm  Đặt câu có hình ảnh nhân hóa về con vật

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.