Bài 4 trang 45 SGK Toán 9 tập 2

Giải bài tập SGK Toán lớp 9 bài 4: Công thức nghiệm của phương trình bậc hai được chúng tôi sưu tầm và đăng tải. Đây là lời giải kèm phương pháp giải hay các bài tập trong chương trình SGK Toán 9. Là tài liệu tham khảo hữu ích dành cho các em học sinh và quý thầy cô giáo tham khảo và đối chiếu đáp án chính xác, chuẩn bị tốt cho việc tiếp thu, giảng dạy bài học mới đạt hiệu quả

Giải bài tập Bài 4: Công thức nghiệm của phương trình bậc hai SGK Toán 9 (Tập 2)

Giải bài tập SGK Toán lớp 9 trang 44, 45

Trả lời câu hỏi Bài 4 trang 44 Toán 9 Tập 2

a) Nếu Δ > 0 thì từ phương trình (2) suy ra

Do đó, phương trình (1) có hai nghiệm

b) Nếu Δ = 0 thì từ phương trình (2) suy ra

Do đó, phương trình (1) có nghiệm kép x = …

Lời giải

a) Nếu Δ > 0 thì từ phương trình (2) suy ra

Do đó, phương trình (1) có hai nghiệm

b) Nếu Δ = 0 thì từ phương trình (2) suy ra

Do đó,phương trình (1) có nghiệm kép

Trả lời câu hỏi Bài 4 trang 44 Toán 9 Tập 2:

Hãy giải thích vì sao khi Δ < 0 thì phương trình vô nghiệm.

Xem thêm:  fellatious là gì - Nghĩa của từ fellatious

Lời giải

Trả lời:

Khi Δ < 0 ta có:

Điều này vô lý, do đó phương trình vô nghiệm.

Trả lời câu hỏi Bài 4 trang 44 Toán 9 Tập 2:

Hãy điền những biểu thức thích hợp vào các ô trống (…) dưới đây:

a) Nếu Δ > 0 thì từ phương trình (2) suy ra

Do đó, phương trình (1) có hai nghiệm

b) Nếu Δ = 0 thì từ phương trình (2) suy ra

Do đó, phương trình (1) có nghiệm kép x = …

Lời giải

a) Nếu Δ > 0 thì từ phương trình (2) suy ra

Do đó,phương trình (1) có hai nghiệm

b) Nếu Δ = 0 thì từ phương trình (2) suy ra

Do đó,phương trình (1) có nghiệm kép

Trả lời câu hỏi Bài 4 trang 44 Toán 9 Tập 2:

Hãy giải thích vì sao khi Δ < 0 thì phương trình vô nghiệm.

Lời giải

Trả lời:

Khi Δ < 0 ta có:

Điều này vô lý, do đó phương trình vô nghiệm.

Bài 15 SGK Toán 9 Tập 2 trang 45:

Không giải phương trình, hãy xác định các hệ số a, b, c, tính biệt thức Δ và xác định số nghiệm của mỗi phương trình sau:

Phương pháp giải:

Phương trình ax2 + bx + c = 0 (a ≠ 0) có biệt thức Δ = b2 – 4ac.

+ Nếu Δ > 0, phương trình có hai nghiệm phân biệt 

+ Nếu Δ = 0, phương trình có nghiệm kép 

+ Nếu Δ < 0, phương trình vô nghiệm.

Lời giải

a) Phương trình bậc hai:

Có:

Vậy phương trình vô nghiệm.

b) Phương trình bậc hai : 

Xem thêm:  Thiết lập chính sách mật khẩu trên Domain

Có:

Vậy phương trình có nghiệm kép.

c) Phương trình bậc hai 

Vậy phương trình có hai nghiệm phân biệt.

d) Phương trình bậc hai

Có:

Vậy phương trình có hai nghiệm phân biệt.

Bài 16 SGK Toán lớp 9 Tập 2 trang 45:

Dùng công thức nghiệm của phương trình bậc hai để giải các phương trình sau:

a)

b)

c)

d)

e)

f)

Phương pháp giải:

Phương trình ax2 + bx + c = 0 (a ≠ 0) có biệt thức Δ = b2 – 4ac.

+ Nếu Δ > 0, phương trình có hai nghiệm phân biệt 

+ Nếu Δ = 0, phương trình có nghiệm kép 

 ;

+ Nếu Δ < 0, phương trình vô nghiệm.

Lời giải

a) Phương trình bậc hai

Có:

Áp dụng công thức nghiệm, phương trình có hai nghiệm phân biệt là:

Vậy phương trình có hai nghiệm là 3 và

b) Phương trình bậc hai

Vậy phương trình vô nghiệm.

c) Phương trình bậc hai

Áp dụng công thức nghiệm, phương trình có hai nghiệm phân biệt là:

Vậy phương trình có hai nghiệm là -1 và

d) Phương trình bậc hai

Áp dụng công thức nghiệm, phương trình có hai nghiệm phân biệt là:

Vậy phương trình có hai nghiệm là -1 và

e) Phương trình bậc hai

Áp dụng công thức nghiệm ta có phương trình có nghiệm kép :

Vậy phương trình có hai nghiệm là -1 và

e) Phương trình bậc hai

Áp dụng công thức nghiệm ta có phương trình có nghiệm kép:

Vậy phương trình có nghiệm kép

f) Phương trình bậc hai

Áp dụng công thức nghiệm ta có phương trình có nghiệm kép:

Xem thêm:  Cách quay lại màn hình máy tính trên zoom

Vậy phương trình có nghiệm kép

Ngoài ra các em học sinh và thầy cô có thể tham khảo thêm nhiều tài liệu hữu ích đầy đủ các môn được cập nhật liên tục tại chuyên trang của chúng tôi.

►►CLICK NGAY vào nút TẢI VỀ dưới đây để tải về hướng dẫn giải bài tập SGK Toán lớp 9 trang 44, 45 (chính xác nhất) file Word, pdf hoàn toàn miễn phí!

Đánh giá bài viết

Trả lời câu hỏi 3 Bài 4 trang 45 Toán 9 Tập 2 . Bài 4. Công thức nghiệm của phương trình bậc hai

Áp dụng công thức nghiệm để giải các phương trình:

a) \(5x^2 – x +2 = 0\)

b) \(4x^2 – 4x + 1 = 0\)

c) \(-3x^2+ x + 5 = 0\)

Đối với phương trình \(a{x^2} + bx + c = 0(a \ne 0)\) và biệt thức \(\Delta  = {b^2} – 4ac\):

+) Nếu \(\Delta  > 0\) thì phương trình có hai nghiệm phân biệt:

\({x_1}\)= \(\dfrac{-b + \sqrt{\bigtriangleup }}{2a}\)  và \({x_2}\)= \(\dfrac{-b – \sqrt{\bigtriangleup }}{2a}\)

+) Nếu \(\Delta  = 0\) thì phương trình có nghiệm kép \({x_1}={x_2}=\dfrac{-b }{2a}\).

+) Nếu \(\Delta  < 0\) thì phương trình vô nghiệm.

a) Xét phương trình \(5x^2 – x +2 = 0\) có \(a = 5; b = -1; c = 2\)

Quảng cáo

\(\Delta  = {b^2} – 4ac = {\left( { – 1} \right)^2} – 4.5.2 = 1 – 40 =  – 39 < 0\)

Vậy phương trình trên vô nghiệm.

b) Xét phương trình \(4x^2 – 4x + 1 = 0\) có \(a = 4; b = -4; c = 1\)

\(\Delta  = {b^2} – 4ac = {\left( { – 4} \right)^2} – 4.4.1 = 16 – 16 = 0\)

\( \Rightarrow \)  phương trình có nghiệm kép

\(\displaystyle x = {{ – b} \over {2a}} = {{ – \left( { – 4} \right)} \over {2.4}} = {1 \over 2}\)

Vậy phương trình có nghiệm \(\displaystyle x = {1 \over 2}\)

c) Xét phương trình \(-3x^2 + x + 5 = 0\) có  \(a = -3; b = 1; c = 5\)

\(\Delta  = {b^2} – 4ac = {1^2} – 4.\left( { – 3} \right).5 = 1 + 60 =61> 0\)

Do đó \(\Delta \)  > 0 nên áp dụng công thức nghiệm, phương trình có 2 nghiệm phân biệt

\(\displaystyle{x_1} = {{1 – \sqrt {61} } \over 6};\,\,{x_2} = {{1 + \sqrt {61} } \over 6}\)

Thuộc website Harveymomstudy.com

Related Posts