Bài 12 hóa học lớp 9

Soạn VNEN ngữ văn 9 tập 1

Soạn VNEN ngữ văn 9 tập 2

Soạn siêu hay văn 9 tập 1

Soạn tiếng anh 9 mới – Tập 1

Soạn tiếng anh 9 mới – Tập 2

Hoá học 9 Bài 12 giúp các em học sinh lớp 9 nắm vững kiến thức về mối quan hệ giữa các loại hợp chất vô cơ. Đồng thời giải nhanh được các bài tập Hóa học 9 chương 1 trang 41.

Việc giải Hóa 9 bài 12 trước khi đến lớp các em nhanh chóng nắm vững kiến thức hôm sau ở trên lớp sẽ học gì, hiểu sơ qua về nội dung học. Đồng thời giúp thầy cô tham khảo, nhanh chóng soạn giáo án cho học sinh của mình. Vậy sau đây là nội dung chi tiết tài liệu, mời các bạn cùng tham khảo tại đây.

Mối quan hệ giữa các loại hợp chất vô cơ

Bài 12 hóa học lớp 9
Bài 12 hóa học lớp 9

Một trong những thuôc thử nào sau đây có thể dùng phân biệt dung dịch natri sunfat và dung dịch natri cacbonat:

a) Dung dịch bari clorua.

b) Dung dịch axit clohiđric.

c) Dung dịch chì nitrat.

d) Dung dịch bạc nitrat.

e) Dung dịch natri hiđroxit.

Giải thích và viết phương trình hóa học.

Gợi ý đáp án

Thuốc thử b), dung dịch axit clohiđric.

– Dung dịch HCl tác dụng với Na2CO3 cho khí CO2 bay lên còn Na2SO4 không tác dụng.

2HCl + Na2CO3 → 2NaCl + CO2 ↑ + H2O

– Không nên dùng thuốc thử d), dung dịch AgNO3. Vì hiện tượng quan sát sẽ không rõ rệt: Ag2CO3 không tan và Ag2SO4 ít tan.

Câu 2

a) Cho các dung dịch sau đây phản ứng vời nhau từng đôi một, hãy ghi dấu (x) nếu có phản ứng xảy ra, dấu (0) nếu không có phản ứng:

NaOH HCl H2SO4
CuSO4
HCl
Ba(OH)2

b) Viết các phương trình hóa học (nếu có).

Gợi ý đáp án

NaOH HCl H2SO4
CuSO4 x o o
HCl x o o
Ba(OH)2 o x x

b) Phương trình phản ứng:

CuSO4 + 2NaOH → Cu(OH)2 ↓ + Na2 SO4

HCl + NaOH → NaCl + H2O

Ba(OH)2 + 2HCl → BaCl2 + 2H2 O

Ba(OH)2 + H2SO4 → BaSO4 ↓ + 2H2O.

Câu 3

Viết phương trình hóa học cho những chuyển đổi hóa học sau:

Bài 12 hóa học lớp 9
Bài 12 hóa học lớp 9

Gợi ý đáp án

a) (1) Fe2(SO4)3 + 3BaCl2 → 3BaSO4 ↓ + 2FeCl3

(2) FeCl3 + 3NaOH → Fe(OH)3 ↓ + 3NaCl

(3) Fe2(SO4)3 + 6NaOH → 2Fe(OH)3 ↓ + 3Na2SO4

(4) 2Fe(OH)3 + 3H2SO4 → Fe2(SO4)3 + 6H2O

(5) 2Fe(OH)3

Bài 12 hóa học lớp 9

 Fe2O3 + 3H2O

(6) Fe2O3 + 3H2SO4 → Fe2(SO4)3 + 3H2O.

b) (1) 2Cu + O2

Bài 12 hóa học lớp 9

 2CuO

(2) CuO + H2

Bài 12 hóa học lớp 9

 Cu + H2O

(3) CuO + 2HCl → CuCl2 + H2O

(4) CuCl2 + 2NaOH → Cu(OH)2 ↓ + 2NaCl

(5) Cu(OH)2 + 2HCl → CuCl2 + 2H2O

(6) Cu(OH)2

Bài 12 hóa học lớp 9

 CuO + H2O

Câu 4

3. Luyện tập Bài 12 Hóa học 9

Sau bài học cần nắm:

 • Oxit, Axit, Bazơ và Muối loại hợp chất này có sự chuyển đổi qua lại với nhau như thế nào?
 • Và điều kiện cho sự chuyển đổi đó là gì?

3.1. Trắc nghiệm

Bài kiểm tra Trắc nghiệm Hóa học 9 Bài 12 có phương pháp và lời giải chi tiết giúp các em luyện tập và hiểu bài.

Câu 4-10: Mời các em đăng nhập xem tiếp nội dung và thi thử Online để củng cố kiến thức về bài học này nhé!

3.2. Bài tập SGK và Nâng cao 

Các em có thể hệ thống lại nội dung bài học thông qua phần hướng dẫn Giải bài tập Hóa học 9 Bài 12.

Bài tập 1 trang 41 SGK Hóa học 9

Bài tập 2 trang 41 SGK Hóa học 9

Bài tập 3 trang 41 SGK Hóa học 9

Bài tập 4 trang 41 SGK Hóa học 9

Bài tập 12.1 trang 15 SBT Hóa học 9

Bài tập 12.2 trang 16 SBT Hóa học 9

Bài tập 12.3 trang 16 SBT Hóa học 9

Bài tập 12.4 trang 17 SBT Hóa học 9

Bài tập 12.5 trang 17 SBT Hóa học 9

Bài tập 12.6 trang 17 SBT Hóa học 9

Bài tập 12.7 trang 17 SBT Hóa học 9

Bài tập 12.8 trang 17 SBT Hóa học 9

4. Hỏi đáp về Bài 12 chương 1 Hóa học 9

Trong quá trình học tập nếu có bất kì thắc mắc gì, các em hãy để lại lời nhắn ở mục Hỏi đáp để cùng cộng đồng Hóa HOC247 thảo luận và trả lời nhé.

Giải Hóa 9 Bài 12: Mối quan hệ giữa các loại chất vô cơ

4 12.103

Tải về Bài viết đã được lưu

Giải Hóa 9 Bài 12: Mối quan hệ giữa các loại chất vô cơ với lời giải chi tiết rõ ràng giúp các bạn học sinh nắm chắc được những kiến thức căn bản của bài 12 hóa 9 để hiểu rõ hơn về mối quan hệ giữa các loại chất vô cơ trong chương trình SGK môn Hóa 9. Mời các bạn tải về tham khảo chuẩn bị tốt cho bài học sắp tới của mình.

Giải bài tập SGK Hóa 9 bài 9

 • A. Mối quan hệ giữa các loại hợp chất vô cơ
 • B. Giải bài tập sách giáo khoa Hóa 9 trang 41
  • Bài 1 trang 41 sgk hóa 9
  • Bài 2 trang 41 sgk hóa 9
  • Bài 3 trang 41 sgk hóa 9
  • Bài 4 trang 41 sgk hóa 9
 • C. Trắc nghiệm Hóa 9 bài 12
 • D. Giải SBT Hóa 9 bài 12

A. Mối quan hệ giữa các loại hợp chất vô cơ

Bài 12 hóa học lớp 9

B. Giải bài tập sách giáo khoa Hóa 9 trang 41

Bài 1 trang 41 sgk hóa 9

Chất nào trong những thuốc thử sau đây có thể dùng để phân biệt dung dịch natri sunfat và dung dịch natri cacbonat?

a) Dung dịch bari clorua.

b) Dung dịch axit clohiđric.

c) Dung dịch chì nitrat.

d) Dung dịch bạc nitrat.

e) Dung dịch natri hiđroxit.

Đáp án hướng dẫn giải chi tiết

Thuốc thử phải chọn sao cho khi cho vào Na2SO4 và Na2CO3 phải gây ra hiện tượng khác biệt, dễ nhận thấy.

Không dùng BaCl2 và Pb(NO3)2 vì đều xảy ra phản ứng và tạo kết tủa có màu giống nhau.

Không dùng AgNO3, vì đều xảy ra phản ứng, hiện tượng không khác nhau rõ rệt; Ag2CO3 không tan, Ag2SO4 ít tan và có màu giống nhau.

Không dùng NaOH, vì đều không phản ứng, không có hiện tượng gì. Thuốc thử dùng được là dung dịch HCl vì HCl tác dụng với Na2CO3 có xuất hiện bọt khí và không tác dụng với Na2SO4.

Phương trình hóa học

2HCl + Na2CO3 → 2NaCl + CO2↑ H2O.

Bài 2 trang 41 sgk hóa 9

a) Cho các dung dịch sau đây lần lượt phản ứng với nhau từng đôi một, hãy ghi dấu (x) nếu có phản ứng xảy ra, số 0 nếu không có phản ứng.

NaOH

HCl

H2SO4

CuSO4

HCl

Ba(OH)2

b) Viết các phương trình hóa học (nếu có).

Đáp án hướng dẫn giải chi tiết

a) Phản ứng giữa các dung dịch trên đều thuộc loại phản ứng trao đổi, muốn xảy ra được sản phẩm phải có chất không tan, chất khí hoặc H2O.

NaOH

HCl

H2SO4

CuSO4

x

HCl

x

Ba(OH)2

x

x

b) Các phương trình hóa học:

CuSO4 + 2NaOH → Na2SO4 + Cu(OH)2↓

HCl + NaOH → NaCl + H2O

Ba(OH)2 + 2HCl → BaCl2 + 2H2O

Ba(OH)2 + H2SO4 → BaSO4↓ + 2H2O

Bài 3 trang 41 sgk hóa 9

Viết phương trình hóa học cho những chuyển đổi hóa học sau:

Bài 12 hóa học lớp 9

Đáp án hướng dẫn giải chi tiết

a) Các phương trình phản ứng

(1) Fe2(SO4)3 + 3BaCl2 → 2FeCl3 + 3BaSO4↓

(2) FeCl3 + 3NaOH → 3NaCl + Fe(OH)3↓

(3) Fe2(SO4)3 + 6NaOH → 3Na2SO4 + 2Fe(OH)3↓

(4) 2Fe(OH)3 + 3H2SO4 → Fe2(SO4)3 + 6H2O

(5) 2Fe(OH)3 → Fe2O3 + 3H2O

(6) Fe2O3 + 3H2SO4 → Fe2(SO4)3 + 3H2O

b) Các phương trình phản ứng

(1) 2Cu + O2 → 2CuO

(2) CuO + H2 → Cu+ H2O

(3) CuO + 2HCl → CuCl2 + H2O

(4) CuCl2 + 2NaOH → Cu(OH)2 ↓ + 2NaCl

(5) Cu(OH)2 + 2HCl → CuCl2 + 2H2O

(6) Cu(OH)2 → CuO + H2O

Bài 4 trang 41 sgk hóa 9

Có những chất: Na2O, Na, NaOH, Na2SO4, Na2CO3, NaCl.

a) Dựa vào mối quan hệ giữa các chất, hãy sắp xếp các chất trên thành một dãy chuyển đổi hóa học.

b) Viết các phương trình hóa học cho dãy chuyển đổi hóa học ở câu a.

Đáp án hướng dẫn giải chi tiết

a) Dãy chuyển hóa trên có thể là:

Na

Bài 12 hóa học lớp 9

Na2O

Bài 12 hóa học lớp 9

NaOH

Bài 12 hóa học lớp 9

Na2CO3

Bài 12 hóa học lớp 9

Na2SO4

Bài 12 hóa học lớp 9

NaCl

b) Các phương trình hóa học:

4Na + O2 → 2Na2O

Na2O + H2O → 2NaOH

2NaOH + CO2 → Na2CO3 + H2O

Na2CO3 + H2SO4 → Na2SO4 + CO2↑ + H2O

Na2CO3 + BaCl2 → 2NaCl + BaSO4↓

>> Mời các bạn tham khảo giải bài tập hóa 9 bài tiếp theo tại: Giải Hóa 9 Bài 13: Luyện tập chương 1 Các hợp chất vô cơ

C. Trắc nghiệm Hóa 9 bài 12

Câu 1. Dãy chất nào dưới đây không phản ứng được với H2SO4 loãng

A. NaHCO3, NaCl, BaCl2, SO2

B. CuCl2, NaOH, Na2CO3, BaO

C. Na2CO3, BaCl2, BaO, NaOH

D. SO2, CuO, NaOH, BaCl2

Câu 2. Cho sơ đồ chuyển hóa sau:

MgO

Bài 12 hóa học lớp 9

X → Y → Z → MgO

X, Y, Z có thể lần lượt là:

A. MgCl2, Mg(NO3)2 và Mg(OH)2

B. MgCl2, Mg(OH)2 và MgCO3

C. MgCl2, MgCO3 và Mg(OH)2

D. MgCl2, Mg(OH)2 và Mg

Câu 3. Cho 12,6 gam Na2SO3 tác dụng với H2SO4 dư. Thể tích SO2 thu được (đktc) là:

A. 1.12 lít B. 2,24 lít C. 4,48 lít D. 3,36 lít

Câu 4. Có thể dùng dung dịch nào sau đây để phân biệt được 3 chất bột: CaO, CaCO3 và BaSO4

A. HCl B. NaOH C. KCl D. BaCl2

Câu 5. Cho các chất: Na2CO3, NaOH, NaHCO3, H2SO4, Ca(HCO3)2, NH4Cl, CaO

Câu 6. NaOH không được tạo thành trong thí nghiệm nào sau đây?

A. Cho kim loại Na tác dụng với H2O

B. Cho oxit kim loại Na2O tác dụng với H2O

C. Cho Na2O tác dụng với dung dịch HCl

D. Cho Na2SO4 tác dụng với Ba(OH)2

Câu 7. Cho các chất: SO2, NaOH, MgCO3, CaO và HCl. Số cặp chất phản ứng được với nhau là:

Câu 8. Thí nghiệm nào dưới đây không tạo ra muối

A. Cho bột CuO tác dụng với dung dịch HCl

B. Cho Fe tác dụng với dung dịch HCl

C. Cho muối NaCl tác dụng với AgNO3

D. Cho Ag tác dụng với H2SO4 loãng

Để xem đáp án và đầy đủ bộ câu hỏi trắc nghiệm Hóa 9 bài 12 mời các bạn tham khảo tại: Trắc nghiệm hóa học 9 bài 12

D. Giải SBT Hóa 9 bài 12

Ngoài các dạng câu hỏi bài tập sách giáo khoa hóa 9 bài 12, để nâng cao củng cố cũng như vận dụng tốt kiến thức lý thuyết hóa 9 bài 12. Các bạn học sinh cần bổ sung làm thêm các dạng câu hỏi bài tập, sách bài tập hóa 9 bài 12. Để giúp các bạn nắm chắc các phương pháp giải bài tập. Cũng như được vận dụng thuần thục, các thao tác giải bài tập với các dạng bài tập khác nhau.

VnDoc đã biên soạn hướng dẫn bạn đọc giải bài tập SBT hóa 9 bài 12. Mời các bạn tham khảo và xem hướng dẫn giải chi tiết bài tập sách bài tập Hóa 9 bài 12 tại:Giải Sách bài tập Hóa học 9 bài 12

Giải bài tập trang 41 SGK Hóa lớp 9: Mối quan hệ giữa các loại chất vô cơ. Trên đây VnDoc đã hướng dẫn các bạn trả lời các câu hỏi nằm trong SGK môn lớp 9, nắm chắc về các Mối quan hệ giữa các loại chất vô cơ từ đó vận dụng vào giải các các bài tập Hóa học lớp 9. Mời các bạn cùng tham khảo chuẩn bị cho bài học sắp tới

 • Giải bài tập trang 43 SGK Hóa lớp 9: Luyện tập chương 1 – Các hợp chất vô cơ
 • Giải bài tập SGK Hóa học lớp 9 bài 14: Thực hành: Tính chất hóa học của bazơ và muối
 • Bài tập Hóa học lớp 9 – Kim loại
 • Giải bài tập trang 48 SGK Hóa lớp 9: Tính chất vật lý của kim loại
 • Đề cương ôn tập học kì 1 môn Hóa học phần bài tập lớp 9

………………………………………

Ngoài Giải Hóa 9 Bài 12: Mối quan hệ giữa các loại chất vô cơ. Mời các bạn học sinh còn có thể tham khảo các Trắc nghiệm Hóa học 9, Giải sách bài tập Hóa 9, Giải bài tập Hóa học 9 các môn Toán, Văn, Anh, Lý, Địa, Sinh mà chúng tôi đã sưu tầm và chọn lọc. Với tài liệu lớp 9 này giúp các bạn rèn luyện thêm kỹ năng giải đề và làm bài tốt hơn. Chúc các bạn học tốt.

Ngoài ra, VnDoc.com đã thành lập group chia sẻ tài liệu học tập THCS miễn phí trên Facebook: Luyện thi lớp 9 lên lớp 10. Mời các bạn học sinh tham gia nhóm, để có thể nhận được những tài liệu mới nhất.

Tham khảo thêm

 • Giải Hóa 9 Bài 21: Sự ăn mòn kim loại và bảo vệ kim loại không bị ăn mòn
 • Giải Hóa 9 Bài 11: Phân bón hóa học
 • Giải Hóa 9 Bài 15: Tính chất vật lý của kim loại
 • Giải Hóa 9 Bài 10: Một số muối quan trọng
 • Giải Hóa 9 Bài 19: Sắt
 • Giải Hóa 9 Bài 13: Luyện tập chương 1 Các hợp chất vô cơ
 • Giải Hóa 9 Bài 20: Hợp kim sắt: Gang, thép

Thuộc website harveymomstudy.com

Xem thêm:  Dầu hộp số bao lâu phải thay

Related Posts