Đề bài – bài 6 trang 130 sbt sử 12

– Bộ Chính trị cũng phân tích rõ sự cần thiết tranh thủ thời cơ đánh nhanh thắng nhanh để đỡ thiệt hại về người và của cho nhân dân, giữ gìn tốt cơ sở kinh tế, công trình văn... Read more

Có bao nhiêu giá trị nguyên đường của tham số m để phương trình m 1 sinx 2cosx m có nghiệm thực

Tìm số nghiệm của phương trình lượng giác trong khoảng, đoạn – Toán lớp 11 Bài trước Bài sau Tìm số nghiệm của phương trình lượng giác trong khoảng, đoạn Với Tìm số nghiệm của phương trình lượng giác trong... Read more

Có bao nhiêu số có ba chữ số khác nhau có chữ số hàng trăm là 4

Cho một số có ba chữ số mà chữ số hàng trăm là 4. Nếu xoá bỏ chữ số 4 này đi,ta được một số có hai chữ số. Biết tổng của số có ba chữ.số đã cho và số... Read more

Kim loại tác dụng với HNO3 không tạo ra được

Điều kiện kim loại tác dụng với axit HNO3 Axit nitric có tính oxi hóa mạnh, có thể oxi hóa được hầu hết các kim loại như Cu, Ag, (trừ Au, Pt). Khi đó kim loại bị oxi hóa đến... Read more

Đề bài – giải câu 1 trang 103 sbt địa 8

a) Ghi tên các miền tiếp giáp với miền Tây Bắc và Bắc Trung bộ (TB và BTB). Đề bài Dựa vào hình 20 dưới đây: Em hãy: a) Ghi tên các miền tiếp giáp với miền Tây Bắc và... Read more

Đề bài – bài 2.104 trang 137 sbt giải tích 12

Ta có: \(\displaystyle \lg 2\left( {x + 1} \right) > 1\)\(\displaystyle \Leftrightarrow 2\left( {x + 1} \right) > 10\) \(\displaystyle \Leftrightarrow x + 1 > 5 \Leftrightarrow x > 4\). Đề bài Tìm \(\displaystyle x\) biết \(\displaystyle \lg 2\left( {x... Read more

Vật sáng AB vuông góc với trục chính của thấu kính hội tụ cho ảnh AB cách vật 20cm

Vật sáng AB vuông góc trục chính của một thấu kính hội tụ có tiêu cự 20 cm, cho ảnh cao bằng 1/2AB. Khoảng cách từ vật đ? Vật sáng AB vuông góc trục chính của một thấu kính hội... Read more

Review phim freeguy

Trong những năm gần đây, các bộ phim được sản xuất dựa trên trò chơi điện tử không ít. Tuy nhiên, những bộ phim có chủ đề về trò chơi điện tử nói chung quả thật là một điều hiếm... Read more