bodeing là gì – Nghĩa của từ bodeing

bodeing có nghĩa là Hãy dấu hiệu của một cái gì đó: trở thành một dấu hiệu đặc biệt của một cái gì đó sắp xảy ra xảy ra. Ví dụ Điều này không bode tốt cho tương lai của... Read more

hyphe là gì – Nghĩa của từ hyphe

hyphe có nghĩa là Norcal Crunk, Hyphe là ở phía bắc Cali như những gì Crunk là ở miền Nam. Hyphe đang đưa Crunk lên một cấp độ hoàn toàn mới, chỉ cần đi hết Nastay. Ví dụ “Ayo, DJ,... Read more