hotdog là gì – Nghĩa của từ hotdog

hotdog có nghĩa là Bất kỳ phần động vật nào sẽ trải qua một máy xay thịt mà không để lại các bit cruchy và sau đó nhồi vào một con lợn tự nhiên ruột vỏ. Tai, mũi, ruột, lỗ... Read more

knipe là gì – Nghĩa của từ knipe

knipe có nghĩa là FIT Ladie điều đó đi đến Dalriada … Ví dụ Ai quan tâm shes Chỉ cần nóng knipe có nghĩa là Blond Little Wanker Ví dụ Ai quan tâm shes Chỉ cần nóng knipe có nghĩa... Read more

Nghiên cứu khách hàng là gì

Dựa trên việc nghiên cứu cách các cá nhân lựa chọn và sử dụng sản phẩm/dịch vụ, bạn sẽ hiểu hành vi khách hàng là gì? Tại sao họ lại hành động như vậy? Ai ảnh hướng đến những quyết... Read more

club music là gì – Nghĩa của từ club music

club music có nghĩa là A type of house music that has 130 BPM, influences from R&B, rap, crunk, 80s synths, techno, and rock, samples that one wouldn’t expect to make a song from, such as President Bush’s stutter in... Read more