What is purpose of range () in php?

The range() function is an inbuilt function in PHP which is used to create an array of elements of any kind such as integer, alphabets within a given range(from low to high) i.e, list’s first element is considered as low... Read more

How do i find and replace backslash in python?

I am trying replace a backslash ‘\’ in a string with the following code string = "<P style="TEXT-INDENT">\B7 </P>" result = string.replace("\",'') result: ------------------------------------------------------------ File "<ipython console>", line 1 result = string.replace("\",'') ^ SyntaxError: EOL while scanning string literal Here... Read more

Does ubuntu come with php?

PHP – Scripting Language PHP is a general-purpose scripting language suited for Web development. PHP scripts can be embedded into HTML. This section explains how to install and configure PHP in an Ubuntu System with Apache2 and MySQL. This section... Read more

Thành phần nào sau đây trong tế bào nhân sơ có chứa ADN

Trong tế bào nhân thực, bào quan nào sau đây có chứa ADN: A. Riboxom B. Bộ máy gongi C. Ti thể. D. Lưới nội chất hạt. Các câu hỏi tương tự Khi nói đến cấu trúc tế bào nhân thực, trong tế... Read more

Bác Sĩ Tốt Nhất là Chính Mình Ebook

[wps_tabs style=”classic” active=”1″ vertical=”no”] [wps_tab title=’Giới Thiệu’ disabled=’no’ target=’blank’ ] Giới Thiệu Sách Tải sách Bác Sĩ Tốt Nhất Là Chính Mình – Tập 1: Những Lời Khuyên Bổ Ích Cho Sức Khỏe Ebook PDF Bác Sĩ Tốt Nhất Là... Read more

Đánh giá phim ngôn tình trung quốc học đường

Top 14+ Phim Ngôn Tình Học đường Trung Quốc Hay Nhất Nên Xem | Hangnhatcaocap.com.vn Bài viết Top 14+ Phim Ngôn Tình Học đường Trung Quốc Hay Nhất Nên Xem thuộc chủ đề về Film Truyện thời gian này đang... Read more

Top 3 tóc mái lệch tốt nhất 2022

(Giá Sỉ 900đ) Gói 2 Miếng Dán Tóc Bạn Gái Rửa Mặt – Miếng Cài Giữ Tóc Cố Định Tóc Mái Khi Trang Điểm Tiện Lợi Đã bán: 3,706/1 541 đánh giá Giá khuyến mãi: 1,000đ2,000đ Mua Với Giá Tốt... Read more

How do i read a csv file from a specific line in python?

I have a CSV file with 100 rows. How do I read specific rows? I want to read say the 9th line or the 23rd line etc? Burhan Khalid 164k18 gold badges238 silver badges276 bronze badges asked Oct 20, 2014... Read more

What was the focus of humanitarian reformers?

Few historians familiar with the subject would argue with Thomas Haskell’s assertion that humanitarian reformers of the late eighteenth and early nineteenth centuries “were consummate interpreters of a new moral universe.” They have differed greatly, however, over what compelled them... Read more

Tiêu chi được xem là thước đo trình độ phát triển và văn minh của các quốc gia là

Bởi Phạm Thu Thủy, Karen Bennett, Vũ Tấn Phương, Jake Brunner, Lê Ngọc Dũng, Nguyễn Đình Tiến Giới thiệu về cuốn sách này Page 2 Bởi Phạm Thu Thủy, Karen Bennett, Vũ Tấn Phương, Jake Brunner, Lê Ngọc Dũng, Nguyễn... Read more