autem là gì – Nghĩa của từ autem

armonks là gì – Nghĩa của từ armonks

armonks có nghĩa làa wealthy town full of jews, italians and albanians – but everyone thinks they are black. Full of dirty money, hot moms, european cars, nugget, teachers that bang students, …

Là gì
Nghĩa của từ
armonks

Thuộc website Harveymomstudy.com

Xem thêm  Bài tập Tiếng Anh Lớp 9 Mai Lan Hương (có đáp an)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.