asked alex là gì – Nghĩa của từ asked alex

asked alex có nghĩa là

Nội dung bài viết

Khi bạn hỏi một cái gì đó và không bao giờ có câu trả lời, nó giống như googling thành void.

Ví dụ

Dude 1: Này, bạn đã tìm ra TITYNOPE là gì?Tôi biết bạn đã bối rối.
Dude 2: Nah, tôi đã thử hỏi Alex nhưng bạn biết thế nào đi.

Thuộc website Harveymomstudy.com

Xem thêm  Dạy cách xã hội là gì

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.