asian riding là gì – Nghĩa của từ asian riding

asian riding có nghĩa là

khi không có ai ngồi ở ghế hành khách, nhưng có những người cưỡi ở ghế sau.

Bắt nguồn từ khu vực The Bay, nơi người châu Á vì một số lý do không bao giờ lấp đầy ghế trước

ví dụ

ok ai đó nhảy lên ở đây, không cưỡi phong cách châu Á !!!

Thuộc website Harveymomstudy.com

Xem thêm:  Thực trạng đội ngũ cán bộ, đảng viên hiện nay

Related Posts