Another Tiếng Việt là gì

Thông tin thuật ngữ another/ tiếng Anh

Định nghĩa – Khái niệm

another/ tiếng Anh?

Dưới đây là khái niệm, định nghĩa và giải thích cách dùng từ another/ trong tiếng Anh. Sau khi đọc xong nội dung này chắc chắn bạn sẽ biết từ another/ tiếng Anh nghĩa là gì.

Thuật ngữ liên quan tới another/

 • hornpipe tiếng Anh là gì?
 • unillumined tiếng Anh là gì?
 • shittah tiếng Anh là gì?
 • marinades tiếng Anh là gì?
 • laterite tiếng Anh là gì?
 • station-house tiếng Anh là gì?
 • josher tiếng Anh là gì?
 • vaunt tiếng Anh là gì?
 • burman tiếng Anh là gì?
 • boiler-house tiếng Anh là gì?
 • despotism tiếng Anh là gì?
 • impeditive tiếng Anh là gì?
 • idiotical tiếng Anh là gì?
 • gestations tiếng Anh là gì?
 • kirtles tiếng Anh là gì?

Tóm lại nội dung ý nghĩa của another/ trong tiếng Anh

another/ có nghĩa là: Không tìm thấy từ another/ tiếng Anh. Chúng tôi rất xin lỗi vì sự bất tiện này!

Đây là cách dùng another/ tiếng Anh. Đây là một thuật ngữ Tiếng Anh chuyên ngành được cập nhập mới nhất năm 2021.

Cùng học tiếng Anh

Hôm nay bạn đã học được thuật ngữ another/ tiếng Anh là gì? với Từ Điển Số rồi phải không? Hãy truy cập tudienso.com để tra cứu thông tin các thuật ngữ chuyên ngành tiếng Anh, Trung, Nhật, Hàn…liên tục được cập nhập. Từ Điển Số là một website giải thích ý nghĩa từ điển chuyên ngành thường dùng cho các ngôn ngữ chính trên thế giới.

Xem thêm  23 10 dương lịch là bao nhiêu âm

Từ điển Việt Anh

Không tìm thấy từ another/ tiếng Anh. Chúng tôi rất xin lỗi vì sự bất tiện này!

Thuộc website Harveymomstudy.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.