Alanin có làm đổi màu quỳ tím không

Câu 207567:

Cho các nhận định sau:

(1)   Alanin làm quỳ tím hóa xanh.

(2)   Axit glutamic làm quỳ tím hóa đỏ.

(3)   Lysin làm quỳ tím hóa xanh.

(4)   Axit ađipic và hexametylenđiamin là nguyên liệu để sản xuất tơ nilon-6,6

(5)   Methionin là thuốc bổ thận.

Số nhận định đúng là:

A. 2

B. 5

C. 3

D. 4

Tất cả Lớp 12 Lớp 11 Lớp 10 Lớp 9 Lớp 8 Lớp 7 Lớp 6 Lớp 5 Lớp 4 Lớp 3 Lớp 2 Lớp 1 Tất cả Lớp 12 Lớp 11 Lớp 10 Lớp 9 Lớp 8 Lớp 7 Lớp 6 Lớp 5 Lớp 4 Lớp 3 Lớp 2 Lớp 1Dung dịch chất nào sau đây không làm quỳ tím chuyển màu ?

A. Etylamin.Bạn đang xem: Metylamin có làm đổi màu quỳ tím

B. Anilin .Bạn đang xem : Anilin có làm đổi màu quỳ tím không C. Metylamin. D. Trimetylamin.

Chọn đáp án B. Etylamin, metylamin và trimetylamin làm quỳ chuyển sang màu xanh. Anilin không làm quỳ tím chuyển màu. Dung dịch chất nào sau đây làm quỳ tím chuyển thành màu xanh ?

Đang xem:

A. Glyxin. B. Alanin. C. Anilin. D. Metylamin.

A.Glyxin.

B.Alanin.

C. Anilin.

D.Metylamin.

Cho những nhận xét sau 🙁 1 ) Metylamin, đimetylamin, trimetylamin và etylamin là những chất khí, mùi khai, tan nhiều trong nước .( 2 ) Anilin làm quỳ tím ẩm đổi thành màu xanh .( 3 ) Dung dịch HCl làm quỳ tím ẩm chuyển màu đỏ .( 4 ) Phenol là một axit yếu nhưng hoàn toàn có thể làm quỳ tím ẩm chuyển thành màu đỏ .( 5 ) Trong những axit thuộc dãy đồng đẳng của axit formic thì axit formic có tính axit mạnh nhất .( 6 ) Oxi hoàn toàn có thể phản ứng với Ag ở nhiệt độ cao .

Trong số các nhận xét trên, số nhận xét không đúng là:

Xem thêm: Đầu Van Xe Đạp Là Gì

A. 4.

B. 5.

C. 6.

D. 3.

Lớp 12 Hóa học 1 0 Lớp 12 Hóa học 1 0Trong 8 dung dịch : Metylamin ; Etylamin ; Đimetylamin ; Trimetylamin ; Amoniac ; Anilin ; Điphenylamin ; Phenol, có bao nhiêu dung dịch vừa không làm đổi màu quì tím hóa xanh vừa không làm hồng phenolptalein ( phenolphtalein ) ? A. 2 B. 3 C. 4 D. 5 Lớp 12 Hóa học 1 0 Lớp 12 Hóa học 1 0Cho những chất sau : metylamin, điphenylamin, đimetylamin, anilin, etylamin, glyxin. Số chất làm cho quỳ tím ẩm chuyển sang màu xanh là :

Xem thêm:  Giải phương trình tuyến tính cấp 2 thuần nhất

A. 3

B. 4

C. 5

D. 2

Xem thêm: Địa Lí Lớp 4 Bài 4: Trung Du Bắc Bộ

Lớp 12 Hóa học 1 0 Lớp 12 Hóa học 1 0Cho những dung dịch : anilin, metylamin, glyxin, axit glutamic, valin, etylamin, phenol, lysin, alanin. Số chất làm đổi màu giấy quỳ tím ẩm là

A. 5

B. 6

C. 4

D. 7

Lớp 12 Hóa học 1 0 Lớp 12 Hóa học 1 0Cho những nhận xét sau 🙁 1 ) Metylamin, đimetylamin, trimetylamin và etylamin là những chất khí, mùi khai, tan nhiều trong nước .( 2 ) Anilin làm quỳ tím ẩm đổi thành màu xanh .

(3) Dung dịch HCl làm quỳ tím ẩm chuyển màu đỏ.

Xem thêm: Lịch tiêm phòng cho trẻ sơ sinh cha mẹ cần biết

( 5 ) Trong những axit HF, HCl, HBr, HI thì HI là axit có tính khử mạnh nhất .Xem thêm : Trẻ Bị Chân Tay Miệng Có Được Tắm Không ? Mẹo Hay Mẹ Phải Xem Ngay !( 6 ) Oxi hoàn toàn có thể phản ứng trực tiếp với Cl2 ở điều kiện kèm theo thường .( 7 ) Cho dung dịch AgNO3 vào 4 lọ đựng những dung dịch HF, HCl, HBr, HI, thì ở cả 4 lọ đều có kết tủa .( 8 ) Khi pha loãng H2SO4 đặc thì nên đổ từ từ nước vào axit .

Trong số các nhận xét trên, số nhận xét không đúng là:

Xem thêm: Đầu Van Xe Đạp Là Gì

A. 4.

B. 5.

C. 6.

D. 7.

Lớp 12 Hóa học 1 0 Lớp 12 Hóa học 1 0Cho những nhận xét sau : ( 1 ) Metylamin, đimetylamin, trimetylamin và etylamin là những chất khí, mùi khai, tan nhiều trong nước. ( 2 ) Anilin làm quỳ tím ẩm đổi thành màu xanh. ( 3 ) Dung dịch HCl làm quỳ tím ẩm chuyển màu đỏ. ( 4 ) Phenol là một axit yếu nhưng hoàn toàn có thể làm quỳ tím ẩm chuyển thành màu đỏ. ( 5 ) Sục CO2 vào dung dịch Na2SiO3 thấy kết tủa ( dạng keo ) Open. ( 6 ) Oxi hoàn toàn có thể phản ứng trực tiếp với Cl2ở điều kiện kèm theo thường. ( 7 ) Cho dung dịch AgNO3vào 4 lọ đựng những dung dịch HF, HCl, HBr, HI, thì ở cả 4 lọ đều có kết tủa. ( 8 ) Khi pha loãng H2SO4đặc thì nên đổ từ từ nước vào axit. ( 9 ) Dung dịch HF dùng để khác chữ trên thủy tinh. ( 10 ) Trong công nghiệp Si được điều chế từ cát và than cốc.

Xem thêm:  Cách làm hoa bằng giấy nhún dễ nhất

Trong số các nhận xét trên, số nhận xétkhôngđúng là:

A.4.

B. 5.

C. 6.

D. 7.

Lớp 12 Hóa học 1 0 Lớp 12 Hóa học 1 0Cho những dung dịch : axit glutamic, valin, lysin, alanin, etylamin, anilin. Số dung dịch làm quỳ tím chuyển sang màu hồng, chuyển sang màu xanh và không chuyển màu lần lượt là

A. 2, 1, 3

B. 1, 1, 4

C. 3, 1, 2

D. 1, 2, 3

Lớp 12 Hóa học 1 0 Lớp 12 Hóa học 1 0Cho những phát biểu sau 🙁 a ) Metylamin, đimetylamin, etylamin là những chất khí ở điều kiện kèm theo thường .( b ) Anilin ít tan trong nước, tan trong benzen .( c ) Dung dịch những amin đều đổi màu quỳ tím sang xanh .( d ) Phenylamoni clorua là chất tan tốt trong nước .Số phát biểu đúng là

A. 2

B. 4

C. 3

D. 1

Lớp 12 Hóa học 1 0 Lớp 12 Hóa học 1 0Cho những chất sau : axit glutamic, valin, glyxin, alanin, trimetylamin, anilin. Số chất làm quỳ tím : chuyển sang màu hồng, chuyển sang màu xanh, không đổi màu lần lượt là :

A. 3, 1, 2

B. 1, 2, 3

Xem thêm: Ăn trứng gà sống có tác dụng gì?

C. 2, 1, 3

D. 1, 1, 4

Lớp 12 Hóa học 1 0

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading…

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Lớp 12 Hóa học 1 0L oading …

18/06/2021 1,172

A. chuyển sang đỏ; chuyển sang xanh; chuyển sang đỏ.

B. không đổi màu; chuyển sang xanh; chuyển sang đỏ.

Đáp án chính xác

Xem thêm:  Thuốc điều trị viêm phổi ở người lớn

C. chuyển sang xanh; chuyển sang xanh; chuyển sang đỏ.

D. không đổi màu; chuyển sang đỏ; chuyển sang xanh.

Chọn đáp án B
Dung dịch alanin không làm đổi màu quỳ tím.
Dung dịch lysin làm quỳ tím đổi màu xanh.
Dung dịch axit glutamic làm quỳ tím đổi sang màu đỏ.

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Ứng với công thức C3H9N có số đồng phân amin là:

Xem đáp án » 18/06/2021 81,444

Số đồng phân tripeptit tạo thành từ 1 phân tử glyxin và 2 phân tử alanin là:

Xem đáp án » 18/06/2021 37,374

Số đồng phân amino axit có công thức phân tử C3H7O2N là

Xem đáp án » 18/06/2021 24,624

Cho alanin tác dụng với dung dịch HCl (dư) thu được sản phẩm X. Cho X tác dụng với lượng dư NaOH thu được sản phẩm hữu cơ Y. Công thức của Y là:

Xem đáp án » 18/06/2021 21,794

Thuốc thử được dùng để phân biệt Gly-Ala-Gly với Gly-Ala là

Xem đáp án » 18/06/2021 16,301

Nhúng giấy quỳ tím vào dung dịch glyxin, màu của giấy quỳ tím sẽ là.

Xem đáp án » 18/06/2021 10,377

Phát biểu nào sau đây không đúng?

Xem đáp án » 18/06/2021 7,388

Cho ba dung dịch có cùng nồng độ mol: (1) H2NCH2COOH, (2) CH3COOH, (3)CH3CH2NH2. Dãy xếp theo thứ tự pH tăng dần là:

Xem đáp án » 18/06/2021 6,367

Phân tử khối của anilin là:

Xem đáp án » 18/06/2021 4,442

Khẳng định nào dưới đây không đúng ?

Xem đáp án » 18/06/2021 3,378

Dung dịch etylamin tác dụng được với dung dịch nước của chất nào sau đây?

Xem đáp án » 18/06/2021 3,359

Có bao nhiêu tripeptit ( mạch hở) khác loại mà khi thủy phân hoàn toàn đều thu được 3 aminoaxit: glyxin, alanin và phenylalanin

Xem đáp án » 18/06/2021 3,227

Công thức phân tử và tên gọi của aminoaxit nào sau đây không phù hợp với nhau?

Xem đáp án » 18/06/2021 2,728

Để chứng minh tính lưỡng tính của: NH2−CH2−COOH(X), ta cho X tác dụng với

Xem đáp án » 18/06/2021 2,510

Trong các amin dưới đây, chất nào là amin bậc hai?

Xem đáp án » 18/06/2021 2,168

Thuộc website Harveymomstudy.com

Related Posts