age 5 là gì – Nghĩa của từ age 5

age 5 có nghĩa là

Nguyên tắc chung cho thanh thiếu niên để hẹn hò chấp nhận được và quan hệ hơn nữa.Thường được sử dụng bởi thanh thiếu niên và thanh niên.
Đã bắt đầu được sử dụng thường xuyên hơn vào năm 2013, vì nó trở nên hơn được xã hội chấp nhận.
Một nửa tuổi của bạn cộng với 5.

Ví dụ

Miley: Tôi hoàn toàn sẽ kết nối với Tom.
Anna: Bạn chỉ mới 14 !!!
Miley: Không sao đâu, tôi đã đến tuổi dậy thì, và tôi đã đủ lớn.Và xem xét một nửa tuổi của bạn cộng với quy tắc 5, nó tốt.
Anna: Anh ấy 18 …
Miley: 1/2 (18) = 9 + 5 = 14.
Anna: Ahh có ý nghĩa bây giờ.

age 5 có nghĩa là

Sinh nhật của tính toán trải nghiệm đau đớn nhất trong cuộc sống con trai là Gangbang đầu tiên Gangbang

Ví dụ

Miley: Tôi hoàn toàn sẽ kết nối với Tom.

Thuộc website Harveymomstudy.com

Xem thêm:  neon sock là gì - Nghĩa của từ neon sock

Related Posts