aaron hernandez là gì – Nghĩa của từ aaron hernandez

aaron hernandez có nghĩa là

Guy đã chơi trong NFL cho những người yêu nước, nhưng đã đến vì anh ta đã giết một chàng trai.

Ví dụ

Nếu bạn xem Aaron Hernandez, chạy!

aaron hernandez có nghĩa là

Để giết ba người và sau đó treo mình từ một cửa sổ với ga trải giường.

Ví dụ

Nếu bạn xem Aaron Hernandez, chạy!
Để giết ba người và sau đó treo mình từ một cửa sổ với ga trải giường.

aaron hernandez có nghĩa là

Guy 1: Dude trò chơi của bạn đã đi như thế nào.

Ví dụ

Nếu bạn xem Aaron Hernandez, chạy!
Để giết ba người và sau đó treo mình từ một cửa sổ với ga trải giường.

aaron hernandez có nghĩa là

Guy 1: Dude trò chơi của bạn đã đi như thế nào.

Ví dụ

Nếu bạn xem Aaron Hernandez, chạy!
Để giết ba người và sau đó treo mình từ một cửa sổ với ga trải giường.

Thuộc website Harveymomstudy.com

Xem thêm  Cách làm bánh snack khoai lang tím

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.