a seppy là gì – Nghĩa của từ a seppy

a seppy có nghĩa là

Có lẽ là người tuyệt vời nhất tồn tại vào ngày hiện tại, ngày 7 tháng 5, 2006. Chưa bao giờ kể từ khi Chúa Giêsu gặp Cassanova đã có nhiều ma cô trong một môi trường xã hội duy nhất.
Cũng được sử dụng như tiếng lóng có nghĩa là “người xứng đáng được tôn thờ và tôn thờ.”

Ví dụ

Bạn ổn, nhưng bạn không phải là một seppy.
Ôi trời, Tom đã nhận được một ba người đêm qua, anh ấy là Seppy chính thức của tuần.

a seppy có nghĩa là

Một sự xúc phạm ở mức độ cao nhất, được sử dụng để mô tả một người thích đưa nó lên mông và fucks cừu trong thời gian rảnh rỗi của anh ta (đó là mọi lúc).

Ví dụ

Bạn ổn, nhưng bạn không phải là một seppy.
Ôi trời, Tom đã nhận được một ba người đêm qua, anh ấy là Seppy chính thức của tuần.

a seppy có nghĩa là

Một sự xúc phạm ở mức độ cao nhất, được sử dụng để mô tả một người thích đưa nó lên mông và fucks cừu trong thời gian rảnh rỗi của anh ta (đó là mọi lúc).
Người đàn ông, tôi ghét rằng twat.

Xem thêm  the lost levels là gì

Ví dụ

Bạn ổn, nhưng bạn không phải là một seppy.
Ôi trời, Tom đã nhận được một ba người đêm qua, anh ấy là Seppy chính thức của tuần.

a seppy có nghĩa là

Một sự xúc phạm ở mức độ cao nhất, được sử dụng để mô tả một người thích đưa nó lên mông và fucks cừu trong thời gian rảnh rỗi của anh ta (đó là mọi lúc).
Người đàn ông, tôi ghét rằng twat.

Ví dụ

Bạn ổn, nhưng bạn không phải là một seppy.

a seppy có nghĩa là

Ôi trời, Tom đã nhận được một ba người đêm qua, anh ấy là Seppy chính thức của tuần.

Ví dụ

Một sự xúc phạm ở mức độ cao nhất, được sử dụng để mô tả một người thích đưa nó lên mông và fucks cừu trong thời gian rảnh rỗi của anh ta (đó là mọi lúc).

a seppy có nghĩa là

Người đàn ông, tôi ghét rằng twat.

Ví dụ

Vâng, anh ấy hoàn toàn là một seppy.

a seppy có nghĩa là

1. Một từ rút ngắn cho tháng 9.
2. Một thuật ngữ Kick Ass được sử dụng để mô tả bất cứ điều gì tuyệt vời, nó là do đó không có từ ngữ.
1. Tôi là một em bé Seppie, tôi sinh ra trên 09/09.

Ví dụ

2. Đó là một chiếc xe Seppie Freakin, GDWooo!

a seppy có nghĩa là

Tiếng lóng của Úc khi đề cập đến người Mỹ.

Ví dụ

Tự hoại xe tăng = Yanks.

Xem thêm  mapped là gì - Nghĩa của từ mapped

a seppy có nghĩa là

Brother

Ví dụ

Những Seppies trong đội hình tại Snapper Rocks đã rất khó chịu sáng nay.

a seppy có nghĩa là

Một đóng thế được thực hiện bởi một tuyệt vời bạn

Ví dụ

.

Thuộc website Harveymomstudy.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.