6 Sản xuất nông nghiệp vùng Bắc Mĩ được tổ chức tiến tiến, không biểu hiện ở

20/05/2022 43,719

B. Sản lượng nông sản cao.

C. Chất lượng nông sản tốt.

D. Sử dụng nhiều lao động có trình độ.

Đáp án chính xác

Giải thích: Sản xuất nông nghiệp vùng Bắc Mĩ được tổ chức tiến tiến, biểu hiện ở việc quy mô diện tích rất lớn, sản lượng nông sản cao với chất lượng tốt và thường sử dụng rất ít lao động.
Chọn: D.

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Nguyên nhân nào làm cho nền nông nghiệp Bắc Mĩ phát triển mạnh mẽ, đạt đến trình độ cao?

Xem đáp án » 20/05/2022 69,343

Nguyên nhân nào làm cho nền nông nghiệp Bắc Mĩ phát triển mạnh mẽ, đạt đến trình độ cao?

Xem đáp án » 20/05/2022 69,343

Đặc điểm nào dưới đây không phải của nền nông nghiệp Hoa Kì và Ca-na-da?

Xem đáp án » 20/05/2022 56,236

Đặc điểm nào dưới đây không phải của nền nông nghiệp Hoa Kì và Ca-na-da?

Xem đáp án » 20/05/2022 56,230

Nền nông nghiệp ở Bắc Mĩ là nền nông nghiệp

Xem thêm  Đề bài - đề kiểm tra giữa học kì 2 vật lí 10

Xem đáp án » 20/05/2022 55,038

Nền nông nghiệp ở Bắc Mĩ là nền nông nghiệp

Xem đáp án » 20/05/2022 55,038

Nền nông nghiệp Bắc Mỹ không có hạn chế nào sau đây?

Xem đáp án » 20/05/2022 51,415

Nền nông nghiệp Bắc Mỹ không có hạn chế nào sau đây?

Xem đáp án » 20/05/2022 51,414

Sản xuất nông nghiệp vùng Bắc Mĩ được tổ chức tiến tiến, không có biểu hiện nào sau đây?

Xem đáp án » 20/05/2022 43,717

Trong 3 nước của Bắc Mĩ, nước nào có tỉ lệ lao động trong nông nghiệp cao nhất?

Xem đáp án » 20/05/2022 37,572

Trong 3 nước của Bắc Mĩ, nước nào có tỉ lệ lao động trong nông nghiệp cao nhất?

Xem đáp án » 20/05/2022 37,569

Chăn nuôi gia súc lấy thịt tập trung ở khu vực nào sau đây?

Xem đáp án » 20/05/2022 26,866

Chăn nuôi gia súc lấy thịt tập trung ở khu vực nào sau đây?

Xem đáp án » 20/05/2022 26,865

Trên các sơn nguyên của Mê-hi-cô, ngoài chăn nuôi gia súc lớn, người ta còn trồng

Xem đáp án » 20/05/2022 24,948

Trên các sơn nguyên của Mê-hi-cô, ngoài chăn nuôi gia súc lớn, người ta còn trồng

Xem đáp án » 20/05/2022 24,943

Sản xuất nông nghiệp vùng Bắc Mĩ được tổ chức tiến tiến, không biểu hiện ở:
A. Quy mô diện tích lớn.
B. Sản lượng nông sản cao.
C. Chất lượng nông sản tốt.
D. Sử dụng nhiều lao động có trình độ.
Lời giải:
Sản xuất nông nghiệp vùng Bắc Mĩ được tổ chức tiến tiến, biểu hiện ở việc quy mô diện tích rất lớn, sản lượng nông sản cao với chất lượng tốt và thường sử dụng rất ít lao động.
Đáp án cần chọn là: D

Xem thêm  Các dạng đề thi tiếng anh lớp 8

Nền nông nghiệp ở Bắc Mĩ là nền nông nghiệp:

Nền nông nghiệp Bắc Mỹ không có hạn chế:

Chăn nuôi gia súc lấy thịt tập trung ở:

Sản xuất nông nghiệp vùng Bắc Mĩ được tổ chức tiên tiến, không biểu hiện ở:

Quốc gia có tỷ lệ dân cư tham gia hoạt động nông nghiệp ít nhất là:

Quốc gia ở Bắc Mĩ có sản lượng ngô nhỏ nhất năm 2010 là:

Đặc điểm nào dưới đây không phải của nền nông nghiệp Hoa Ki và Ca-na-da:

Ca-na-đa là một nước đứng đầu thế giới về xuất khẩu:

Tại sao các nông sản ở Bắc Mỹ có sự phân hóa?

Câu 6: Sản xuất nông nghiệp vùng Bắc Mĩ được tổ chức tiến tiến, không biểu hiện ở:1 điểmA. Quy mô diện tích lớn.B. Sản lượng nông sản cao. C. Chất lượng nông sản tốt. 

D. Sử dụng nhiều lao động có trình độ.

chào em, đáp án D:Sử dụng nhiều lao động có trình độ

Sử dụng nhiều lao động có trình độ.

Sử dụng nhiều lao động có trình độ.

Sử dụng nhiều lao động có trình độ.

Sử dụng nhiều lao động có trình độ.

Sử dụng nhiều lao động có trình độ.

Sử dụng nhiều lao động có trình độ.

Sử dụng nhiều lao động có trình độ.

Sử dụng nhiều lao động có trình độ.

Sử dụng nhSử dụng nhiều lao động có trình độ.iều lao động có trình độ.

Thuộc website Harveymomstudy.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.