3 giờ 10 phút bằng bao nhiêu giây?

Chủ đề

Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng (sử dụng câu hỏi 1 đến câu 4).

Đầu tiên. Viết số đúng vào chỗ chấm:

một. 2,5 ngày = giờ

A. 25 B. 52 C. 60

b. \ (\ dfrac {2} {3} \) date = thời gian

A. 8 B. 16 C. 24

2. Viết số đúng vào chỗ chấm:

một. 1,25 giờ = phút

A. 125 B. 75 C. 85

b. \ (\ dfrac {2} {5} \) phút = giây

A. 24 B. 30 C. 18

3. Tính kết quả của phép cộng: 7 giờ 34 phút + 2 giờ 52 phút =?

A. 10 giờ 26 phút B. 9 giờ 26 phút

4. Tính kết quả của phép trừ: 12 phút 7 giây 5 phút 18 giây =?

A. 6 phút 49 giây B. 7 phút 49 giây

5. Đúng viết Đ, sai viết S vào ô trống:

Trường học bắt đầu lúc 7:30 sáng

một. An đến sớm 15 phút. An đến trường lúc mấy giờ?

A. 7 giờ 45 phút

B. 7 giờ 15 phút

b. Bình đến muộn 10 phút. Bình đến trường lúc mấy giờ?

A. 7 giờ 15 phút

B. 7 giờ 40 phút

c. Hai bạn đi học cách nhau bao nhiêu phút?

6. Tính toán bằng cách thuận tiện nhất:

một. 3 giờ 15 phút + 2 giờ 12 phút + 1 giờ 45 phút

b. 12 giờ – 4 giờ 18 phút 2 giờ 42 phút

7. Lúc 7 giờ 30 phút, một người đi xe đạp từ A và đi trong 1 giờ 45 phút đến B. Người đó đến B lúc mấy giờ?

số 8. Một máy bay bay từ Thành phố Hồ Chí Minh đến Hà Nội trong 1 giờ 45 phút và đến Hà Nội lúc 9 giờ. Máy bay khởi hành từ Thành phố Hồ Chí Minh lúc mấy giờ?

Xem thêm  Thể tích dung dịch baoh2 0 04m cần de trung hòa 25 ml dung dịch HCl 0 24 M là

Giải thích chi tiết

Đầu tiên.

Phương pháp:

1 ngày = 24 giờ. Để chuyển một số từ một ngày sang một đơn vị thời gian, hãy nhân nó với 24 giờ.

Dung dịch:

một. 2,5 ngày = 24 giờ⨯ 2,5 = 60 giờ

Chọn kích cỡ

b.\ (\ dfrac {2} {3} \) ngày = 24 giờ\ (\ dfrac {2} {3} \) = 16 giờ.

Chọn XÓA

2.

Phương pháp:

– 1 giờ = 60 phút. Để chuyển một số từ giờ sang phút, hãy nhân 60 phút với số đó.

– 1 phút = 60 giây. Để chuyển một số từ phút sang giây, hãy nhân 60 giây với số đó.

Dung dịch:

một. 1,25 giờ = 60 phút⨯ 1,25 = 75 phút

Chọn XÓA

b.\ (\ dfrac {2} {5} \) phút = 60 giây\ (\ dfrac {2} {5} \) = 24 giây.

Chọn một.

3.

Phương pháp:

– Đặt được hàng và thực hiện phép tính như đối với phép cộng các số tự nhiên.

– Khi tính sau mỗi kết quả ta phải ghi đơn vị đo tương ứng.

– Nếu số phút trong kết quả lớn hơn hoặc bằng 60 thì ta thực hiện quy đổi sang đơn vị lớn hơn.

Dung dịch:

7 giờ 34 phút + 2 giờ 52 phút = 9 giờ 86 phút = 10 giờ 26 phút (vì 86 phút = 1 giờ 26 phút)

Chọn một

4.

Phương pháp:

– Đặt được hàng và thực hiện phép tính như đối với phép trừ các số tự nhiên.

– Khi tính sau mỗi kết quả ta phải ghi đơn vị đo tương ứng.

Xem thêm  Deserves là gì

– Nếu số đo ở một đơn vị nào đó trong số bị trừ nhỏ hơn số đo tương ứng ở số bị trừ thì phải chuyển 1 đơn vị lớn hơn liền kề sang đơn vị bé hơn rồi thực hiện phép trừ như bình thường.

Dung dịch:

12 phút 7 giây 5 phút 18 giây = 11 phút 67 giây 5 phút 18 giây = 6 phút 49 giây

Chọn một

5.

Phương pháp:

– Thời gian An đến trường = 7 giờ 30 phút – 15 phút.

-Thời gian Bình đến trường = 7 giờ 30 phút + 10 phút.

– Hiệu số thời gian hai bạn đến trường = thời gian Bình đến trường – thời gian An đến trường.

Dung dịch:

a) An đến trường lúc:

7 giờ 30 phút – 15 phút = 7 giờ 15 phút

A. 7 giờ 45 phút

S

B. 7 giờ 15 phút

D

b. Bình đến trường lúc:

7 giờ 30 phút + 10 phút = 7 giờ 40 phút

A. 7 giờ 15 phút

S

B. 7 giờ 40 phút

D

c. Số phút giữa hai bạn đến trường là:

7 giờ 40 phút – 7 giờ 15 phút = 25 phút

A. 15 phút

S

B. 25 phút

D

6.

Phương pháp:

Áp dụng các tính chất giao hoán và kết hợp, sau đó thực hiện các phép toán tương tự với các số tự nhiên.

Dung dịch:

một. 3 giờ 15 phút + 2 giờ 12 phút + 1 giờ 45 phút

= (3 giờ 15 phút + 1 giờ 45 phút) + 2 giờ 12 phút

= 5 giờ + 2 giờ 12 phút

= 7 giờ 12 phút.

b. 12 giờ – 4 giờ 18 phút 2 giờ 42 phút

= 12 giờ – (4 giờ 18 phút + 2 giờ 42 phút)

Xem thêm  Phương pháp nêu gương trong giáo dục tiểu học

= 12 giờ – 6 giờ 60 phút

= 12 giờ – 7 giờ (vì 60 phút = 1 giờ)

= 5 giờ

7.

Phương pháp:

Áp dụng công thức:

Giờ đến = giờ khởi hành + giờ khởi hành + thời gian nghỉ ngơi (nếu có).

Dung dịch:

Người đó đến B lúc:

7 giờ 30 phút + 1 giờ 45 phút = 8 giờ 75 phút

8 giờ 75 phút = 9 giờ 15 phút

Trả lời: 9 giờ 15 phút.

số 8.

Phương pháp:

Áp dụng công thức:

Giờ khởi hành = giờ đến – giờ đi – giờ nghỉ (nếu có).

Dung dịch:

Chuyến bay khởi hành lúc:

9 giờ – 1 giờ 45 phút = 7 giờ 15 phút

Trả lời: 7 giờ 15 phút.

Loigiaihay.com

Giải đáp các câu hỏi chuyên mục Bao nhiêu website harveymomstudy.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.