1 phút bằng bao nhiêu Mili giây

Ngoài sức khỏe thì thời gian có lẽ là tài sản quý giá nhất mà chúng ta sở hữu cho riêng mình. Và bạn có quản lý thời gian cho công việc, học tập, vui chơi hợp lý chưa? Nếu chưa hãy cùng mình tìm hiểu các đơn vị thời gian và cách quy đổi để quản lý chiếc đồng hồ sinh học này hiệu quả nhất.

Đơn vị ngày, tháng, năm

1 năm có bao nhiêu tháng, ngày, giờ, phút, giây?

 • 1 năm có 12 tháng tính theo dương lịch. Nếu là năm âm lịch sẽ có 13 tháng, trong đó 2 tháng bất kỳ bị lặp lại.
 • 1 năm có trung bình 52 tuần. Để tính được số tuần ta lấy số ngày trong năm chia cho số ngày trong tuần = 365 / 7 = 52.1428. Nếu là năm nhuận thì = 366 / 7 = 52.2857. Và tính trung bình nếu có năm nhuận hay không thì 1 năm có 52.1786 tuần.
 • 1 năm thường có 365 ngày, nếu đó là năm nhuận thì có 366 ngày, trong đó tháng 2 sẽ có 29 ngày so với 28 ngày. Nếu tính trung bình thì 1 năm sẽ có 365.25 ngày, vì cứ 4 năm liên tiếp sẽ có 1 năm nhuận.
 • 1 năm có 8766 giờ nếu năm đó không nhuận, Công thức tính là ta lấy số ngày trong năm nhân với số giờ trong ngày = 24x 365 = 8766.
 • Nếu năm nhuận thì số giờ là 24.366 = 8784 giờ
Xem thêm:  Ý nghĩa của các con số trên chai nhựa

1 năm có bao nhiêu phút?

Để tính được số phút trong năm, ta cần xác định được số phút trong 1 ngày, sau đó nhân kết quả này với số ngày trong năm. Cụ thể cách tính như sau:

 • 1 ngày có 24 giờ, 1 giờ có 60 phút => 1 ngày có 24 x 60 = 1440 phút.
 • 1 năm có 365 ngày( năm không nhuận) nhân với số phút trong ngày là 1440 = 365 x 1440 = 525 600 phút.
 • Nếu năm nhuận thì = 366 x 1440 = 527 040 phút

1 năm có bao nhiêu giây?

Tương tự cách tính số phút, để tính số giây trong năm, ta cần tính số giây trong ngày trước.

 • Số giây trong ngày = 24 x 60 x 60 = 86400 giây
 • Nên số giây trong năm = 365 x 86400 = 31536000.
 • Nếu là năm nhuận thì số giây trong năm = 366. 86400 = 31622400 giây.

1 tháng có bao nhiêu ngày, giờ, phút giây?

Để xác định được một tháng có bao nhiêu ngày, giờ hay phút, giây ta cần phân loại tháng theo nhóm sau:

 • Nếu tháng đó là tháng 1, 3, 5, 7, 8, 10, 12 thì tháng đó có 31 ngày.
 • Nếu tháng đó là tháng 4, 6, 9, 11 thì tháng đó có 30 ngày.
 • Với tháng 2 nếu năm nhuận thì có 29 ngày và năm thường sẽ có 28 ngày.
 • Và trung bình 1 tháng có 30.4375 ngày.

1 tháng có bao nhiêu giờ?

 • Nếu tháng có 31 ngày thì số giờ = 24 x 31 = 744 giờ.
 • Nếu tháng có 30 ngày thì số giờ = 24 x 30 = 720 giờ.
 • Nếu tháng có 28 ngày thì số giờ = 24 x 28 = 672 giờ
 • Nếu tháng có 29 ngày thì số giờ = 24 x 29 = 696 giờ.
 • Tính trung bình 1 tháng có 730.5 giờ
Xem thêm:  Tư tưởng giải thoát trong lịch sử triết học An Độ cổ đại

1 tháng có bao nhiêu phút?

 • Nếu tháng có 31 ngày thì số phút = 24 x 31 x 60 = 44640 phút
 • Nếu tháng có 30 ngày thì số phút = 24 x 30 x 60 = 43200 phút
 • Nếu tháng có 29 ngày thì số phút = 24 x 29 x 60 = 41760 phút
 • Nếu tháng có 28 ngày thì số phút = 24 x 28 x 60 = 40320 phút
 • Số phút trung bình trong tháng = 43830 phút

1 tháng có bao nhiêu giây?

 • Nếu tháng có 31 ngày thì số giây = 24 x 31 x 60 x 60 = 2678400 giây
 • Nếu tháng có 30 ngày thì số giây = 24 x 30 x 60 x 60 = 2592000 giây
 • Nếu tháng có 29 ngày thì số giây = 24 x 29 x 60 x 60 = 2505600 giây
 • nếu tháng có 28 ngày thì số giây = 24 x 28 x 60 x 60 = 2419200 giây
 • Số giây trung bình trong tháng là 2629800 giây

1 ngày có bao nhiêu, giờ phút, giây ?

 • 1 ngày chắc chắn sẽ có 24 giờ và 60 phút và con số này không bao giờ thay đổi.
 • 1 ngày có số giây = 24 x 60 x 60 = 86400 giây

1 giây bằng bao nhiêu mili giây, micro giây, nano giây?

Các đơn vị trên là những đơn vị đo lường sử dụng cho những trường hợp đặc biệt, xác định chính xác khoảng thời gian có độ chênh lệch thấp mà mắt người không nhìn được.

mili giây có đơn vị là ms, micro giây có đơn vị là µs và nano giây có đơn vị là ns.

 • 1 giây = 1000 mili giây
 • 1 giây = 1,000,000 micro giây
 • 1 giây = 1,000,000,000 nano giây
Xem thêm:  24 hours là gì

1 mili giây bằng bao nhiêu giây, micro giây?

 • 1 mili giây = 0.001 giây
 • 1 mili giây = 1000 micro giây
 • 1 mili giây = 1,000,000 nano giây

Các đơn vị đo lường cổ đại

Thời xưa, ông cha ta sử dụng các đơn vị như canh, khắc để xác định thời gian trong ngày.

1 canh bằng bao nhiêu giờ?

Đơn vị canh hay xuất hiện trong các phim cổ trang của Trung Quốc hay các cuốn tiểu thuyết kiếm hiệp hay còn gọi với tên khác là trống canh.

 • 1 canh = 2 giờ
 • 1 canh = 120 phút
 • 1 canh = 7200 giây.

1 khắc bằng bao nhiêu giờ, phút giây?

 • 1 khắc = 15 phút = ¼ giờ = 900 giây.

Các đơn vị đo thời gian khác

Ngoài ra còn một số đơn vị đo thời gian khác như thế kỷ, thập kỷ, thiên niên kỷ và năm thiên hà.

1 thập kỷ bằng bao nhiêu năm, thế kỷ, thiên niên kỷ?

 • 1 thập kỷ = 10 năm = 120 tháng = 3652 năm.
 • 1 thập kỷ = 1 / 10 thế kỷ
 • 1 thập kỷ = 1/100 thiên niên kỷ

1 thế kỷ bằng bao nhiêu năm, thập kỷ, thiên niên kỷ?

Chúng ta đang sống trong thế kỷ 21 sau công nguyên.

 • 1 thế kỷ = 100 năm = 36525 ngày.
 • 1 thế kỷ = 10 thập kỷ
 • 1 thế kỷ = 1/10 thiên niên kỷ

1 thiên niên kỷ bằng bao nhiêu năm, thế kỷ?

 • 1 thiên niên kỷ = 1000 năm = 365250 ngày.
 • 1 thiên niên kỷ gấp 10 lần thế kỷ
 • 1 thiên niên kỷ gấp 100 lần thập kỷ.

1 năm thiên hà xấp xỉ 230 đến 250 triệu năm trên mặt đất, nó tương đương với 1 /4 thế kỷ và 25 lần thập kỷ.

Thuộc website Harveymomstudy.com

Related Posts