🚀 airdrop: Battleground của Stickman 💰 giá trị: 56 $ stman

🚀 airdrop: Battleground của Stickman 
💰 giá trị: 56 $ stman 
👥 giới thiệu: 800 $ stman 
📼 Kiểm toán: herichains 
📒 hợp tác: gfm , GoldoGe , binstarter , Kênh báo cáo Ice , CSP DAO , lkcommunity 
📗 Các nhà đầu tư: Dreamboat Vốn , Ngọn hải đăng 
📅 en D Ngày: ngày 6 tháng 3, 2022 
🏦 Ngày phân phối: 1 tháng sau ido 

Nói chuyện với Telegram Bot 

📖 Hướng dẫn từng bước: 
🔹 Hoàn thành tất cả các nhiệm vụ 
🔹 Gửi bep20 địa chỉ ví 
🔹 Giới thiệu bạn bè của bạn để nhận thêm 

📃 Thông tin: 
Chiến trường chống lạm phát của Stickman là một trò chơi sinh tồn của NFT với cơ chế miễn phí để kiếm tiền. 

🌐 trang web: https://stman.io 

📢 Ghi chú: 
💎 10.000 Người chiến thắng ngẫu nhiên sẽ giành được 560.000 $ Stman (56 $ Stman mỗi) 
💎 200 lượt giới thiệu Top 200 sẽ kiếm thêm phần thưởng 
🥇 Top 1-10: 800 $ Stman mỗi 
🥈 11-50: 400 $ stman mỗi 
🥉 51-100: 16 0 $ stman mỗi 
🏅 101-200: 80 $ stman mỗi 

Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm: Vui lòng thực hiện nghiên cứu của riêng bạn Trước khi tham gia vào bất kỳ dự án AirDrops nào, cũng là AirDrop miễn phí 100%. Đừng gửi bất kỳ khoản phí hoặc xu nào để nhận mã thông báo AirDrop.

🚀 Airdrop: Stickman’s Battleground
💰 Value: 56 $STMAN
👥 Referral: 800 $STMAN
📼 Audit: Verichains
📒 Partnership: GFM, Goldoge, BinStarter, Ice Report Channel, CSP Dao, LKCommunity
📗 Investors: Dreamboat Capital, The lighthouse
📅 End Date: 6th March, 2022
🏦 Distribution Date: 1 month after IDO

Xem thêm  trevel là gì - Nghĩa của từ trevel

Talk with the Telegram Bot

📖 Step-by-step guide:
🔹 Complete all the tasks
🔹 Submit your BEP20 Wallet address
🔹 Refer your friends to get more

📃 Information:
Anti-inflation Stickman’s Battleground is an NFT game of survival with the free-to-play-to-earn mechanism.

🌐 Website: https://stman.io

📢 Notes:
💎 10,000 random winners will win 560,000 $STMAN (56 $STMAN each)
💎 Top 200 Referrals will earn extra Rewards
🥇 Top 1-10: 800 $STMAN each
🥈 11-50: 400 $STMAN each
🥉 51-100: 160 $STMAN each
🏅 101-200: 80 $STMAN each

Disclaimer: Please do your own research before joining to any airdrops project, also airdrop is 100% free. Don’t send any fee or penny for receiving airdrop tokens.

Video liên quan

Nội dung bài viết

 

 


Thuộc website Harveymomstudy.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.